سقوط کارگران از زیر "خط فقر" به "خط فلاکت"/کارگران در شورای عالی کار ۳ مدافع و ۶ مخالف دارند

[ad_1]


نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه “بررسی شیوه های تعیین دستمزد ۹۵” دستور جلسه امروز شورای عالی کار است گفت:کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر.در شورای عالی کار همواره رأی کارفرمای بزرگ غالب بوده است.

[ad_2]

لینک منبع