ابراز تمایل شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ساخت نیروگاههای برق‌آبی ایران

[ad_1]


شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: تاکنون شرکت های خارجی متعددی از کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاههای برق‌آبی در ایران ابراز تمایل کرده اند که مذاکرات در این خصوص در حال انجام است.

[ad_2]

لینک منبع