برخورد شدید و قاطع با متخلفین و قاچاقچیان بازار میوه

[ad_1]


مدیرکل نظارت و گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور می‌گوید هر جا میوه قاچاق ببینیم به شدت و با قاطعیت با متخلفین برخورد می‌کنیم.

[ad_2]

لینک منبع