ایران الگویی برای حقیقت رسالت اسلامی متمدنانه و انسانیت است

[ad_1]


دبیرکل یک حزب لبنانی با تبریک به ملت ایران به خاطر مشارکت گسترده در انتخابات اخیر تاکید کرد انتخابات ایران تعالی و پیشرفت جمهوری اسلامی را اثبات کرد.

[ad_2]

لینک منبع