انتخابات ۷ اسفند؛ "کامیابی و ناکامی توأمان" برای همه بازیگران

[ad_1]


“این انتخابات برای روحانی و جریانش دستاوردی نداشت؛ نه مجلسی همسو با دولت شکل گرفته است و نه رتبه سوم انتخابات خبرگان برای وی دستاوردی محسوب می‌شود”.

[ad_2]

لینک منبع