مشارکت ۶۲ درصدی مردم در انتخابات / ۳۰ منتخب کرسی انتخابات مجلس در تهران مشخص شد

[ad_1]


وزیر کشور گفت: در شهر تهران مشارکت ۵۰ درصدی و در کل کشور مشارکت ۶۲ درصدی از سوی مردم داشتیم.

[ad_2]

لینک منبع