"زیکا" المــــــــپیک را تعطیل می‌کند؟

[ad_1]


سخنگوی وزارت بهداشت با تشریح عواقب ویروس زیکا در زمینه برگزاری المپیک و همچنین اظهار نظر وزارت بهداشت به اعزام ورزشکاران ایران به برزیل توضیحاتی را ارائه کرد.

[ad_2]

لینک منبع