مبادا شلوغی اخبار این روزها ما را از نبود ایوب سینمای ایران غافل کند

[ad_1]


فرج الله سلحشور در حسرت ساختن موسی ماند و رفت، وقتی از موسی می‌گفت، دیگر صبر ایوب نداشت. شوق او برای ساختن بیش از صبرش بود، مرتب می‌گفت موسی یعنی یک ششم قرآن، موسی یعنی جواب اسرائیلیات وآنقدر می‌گفت تا به گلایه می‌رسید.

[ad_2]

لینک منبع