ریشه مشکلات اقتصاد در بانک است/بانک بدون ربا نداریم/خلق پول باید ممنوع شود/اقتصاد اسلامی در کشور ما جایگاه ندارد

[ad_1]


حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تشریح مشکلات اساسی اقتصاد ایران به چالش‌های برنامه های توسعه پرداخت و با تصریح اینکه اقتصاد اسلامی در کشور ما جایگاه ندارد، ریشه مشکلات اقتصادی را در بانک‌ها دانست و گفت: خلق پول باید ممنوع شود.

[ad_2]

لینک منبع