۵ دستاورد جدید فناورانه دفاعی رونمایی و افتتاح شد

[ad_1]


پنج دستاورد جدید فناورانه دفاعی باد حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی و افتتاح شد.

[ad_2]

لینک منبع