اعتراض ایران به عدم صدور روادید برای هیات ایرانی توسط عربستان

[ad_1]


مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه به عدم صدور روادید برای هیات ایرانی توسط دولت عربستان اعتراض کرد.

[ad_2]

لینک منبع