آرای هیچ صندوقی باطل نشده است

[ad_1]


مقیمی در پاسخ به این سؤال “آیا در کشور صندوق رأیی باطل شده است؟” گفت: آرای هیچ صندوقی باطل نشده است.

[ad_2]

لینک منبع