اولین دستور کار مجلس دهم بررسی برنامه ششم توسعه است/ بعید می‌دانم مجلس فعلی فرصت بررسی داشته باشد

[ad_1]


رئیس مجلس گفت: خوشبختانه اولین دستور کار مجلس دهم قانون برنامه ششم توسعه می‌شود و بعید می‌دانم مجلس فعلی فرصت کند آن را بررسی کند.

[ad_2]

لینک منبع