ترکیب ریاست مجلس بعدی نباید به دعوای حیدری نعمتی تبدیل شود

[ad_1]


رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ترکیب ریاست مجلس بعدی نباید به دعوای حیدری نعمتی تبدیل شود.

[ad_2]

لینک منبع