هویدی: کجا می‌توان رهبری چون آیت‌الله خمینی بین رهبران جهان عرب یافت؟

[ad_1]


«فهمی هویدی» اندیشمند و متفکر مصری انقلاب ایران را مایه مباهات جهان عرب دانست و گفت: کدام رهبر عربی را شما سراغ دارید که بداند چه باید بگوید و چگونه باید بگوید و مردم هم به سخنانش توجه کنند؟

[ad_2]

لینک منبع