قاچاق میوه سازمان‌یافته است/ طرح صادرات سیب در برابر واردات موز

[ad_1]


وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که شنیده می‌شود قاچاق میوه به صورت سازمان یافته است گفت: ما طرحی برای صادرات در مقابل با واردات دنبال می‌کنیم تادر صورتی که اگر کسی بخواهد موز وارد کند باید در عوض آن سیب صادر کند.

[ad_2]

لینک منبع