روحانی سوم شد/ آیات یزدی و مصباح از ۱۶ نفر اول خارج شدند

[ad_1]


با ادامه شمارش آراء در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران، از تعداد ۵۷۵۰ صندوق و ۳۸۸۹۸۷۷ آرای اخذ شده، ۱۶ نفر اول مشخص شدند.

[ad_2]

لینک منبع