الزامات دیپلماسی موفق از نگاه رهبر انقلاب ۲

7e4a56645e0956469242b759988ca5b2_L

سازماندهی مناسب با توجه به اهداف دیپلماسی

شرط دوم دیپلماسی موفق «سازماندهی مناسب» است. این سازماندهی باید با نگاه به اهداف و با توجه به قابلیت‌ها انجام شود.۱۳۹۳/۰۵/۲۲