عامل و ریشه ضد فرهنگ ها

5e21d3cfd9bcc0db13ae5da246518d87_L

یکی از بحث های مهم درباره جریان شناسی، توجه به شبکه های تولید این جریان ها برای ایجاد تفرقه، اختلاف، تشنج فکری و رفتاری در جهان اسلام است و یکی از آن جریان ها، جریان فراماسونری است که عامل و ریش اصلی همه ضد فرهنگ ها در جوامع بشری است.

واژه فراماسونری از واژه انگلیسی Freestone mason‌ به معنی سنگ تراش ظریف کار یا بنّای آزاد گرفته شده است. اعضای فراماسونری را فراماسون یا ماسون و ساختمان و مرکز فعالیت ماسون ها را لژ می نامند. پیشینه ماسون ها ارتباطی با ماسن دوره جدید ندارد. اتحادیه فراماسون ها یا بنایان آزاد به عنوان سازمان صنفی در سال ۱۰۹۳ میلادی شکل گرفت و در آن زمان فراماسون ها یک سازمان صنفی به شمار می آمدند‌ و هیچ جنبه سیاسی نداشتند و تنها با تشکیل کلاس‌هایی (لژها) سعی در پیشبرد اهداف صنفی خود داشتند و این اهداف تا آخر قرن هفدهم ادامه یافت.

سال ۱۷۱۷ میلادی، آغاز انحراف مسیر فراماسون‌‌ها توسط انگلیسی‌‌ها بود. محافل جدید این جریان در قرن هجدهم، کشورهای فرانسه، هند، آلمان، هلند،سوئد، پرتقال، ایتالیا و… را در برگرفت و از مرز ۱۶۰۰ لژ گذشت. قراماسون‌‌ها در همین  دوره بود تاریخ باستانی برای خود ساختند و سلسله خود را به حضرت آدم نسبت دادند.

فراماسونری، اوّلین جنبش روشن‌فکری در ایران به شمار می‌‌آید. فعالیت فراماسون‌ها در دوره قاجار و پهلوی اوّل، بیشتر محدود به عرصه فرهنگی بود ولی برخی آنان توانستند به مقامات حکومتی دست یابند.

لژهای فراماسونری متعددی همچون لژ  پهلوی و لژ مولوی در ایران با گسترش روابط سیاسی میان انگلستان و حکومت پهلوی دوم تأسیس شد و فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس شورا و سنا در آنها عضویت یافتند و فعالیت‌‌های عمده‌‌ای همچون مسأله کاپیتولاسیون در جهت حفظ منافع دولت‌‌های غربی به ویژه انگلستان انجام دادند.

اعتقادات فراماسونری

تقدس شیطان، الهه‌های ملل باستان، اعتقاد به اومانیسم، ماتریالیسم، عدم اعتقاد به روح و امور فرا مادی، اعتقاد به سلیمان نه به عنوان نبی بلکه به عنوان پادشاه، جادوگر و ماسون اعظم، علاقه افراطی به علوم طبیعی، اعتقاد به قدرت برتر صاحب و گروه ماسونی درجه ۳۳، اعتقاد به ساخت معبد سلیمان به عنوان  پایتخت عقیدتی در بیت‌‌المقدس قبل از ظهور ضد مسیح، اعتقاد به ظهور ضد مسیح یا دجال یا فرعون جدید در ابتدای دهه اول قرن ۲۱ و شرح حکومت جهانی شیطانی توسط او.

ویژگی‌‌های ماسون‌‌ها

آمریکا و فراماسونری

شواهد فراوانی از جمله ماسون بودن امضا کنندگان بیانیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ میلادی و ماسون بودن افرادی شاخص همچون بنجامین فرانکلین و توماس جفرسون، بر حاکمیت فراماسونری در کشور آمریکا دلالت دارد. جرج واشنگتن، اوّلین رییس جمهور آمریکا، لقب استاد اعظم فراماسونری را داشت و بیشتر رؤسای جمهوری این کشور به جز افرادی چون ابراهیم لینکلن و جان کندی عضو فراماسونری بوده‌اند. چهره جرج واشنگتن، ستاره داوود یا شش گوشه بر دلار آمریکا، سیزده خط (هفت خط سفید و شش خط سیاه) بر پرچم اینکشور، ‌obelisk‌ پارک مرکزی نیویورک، بنای یادبود ماسونی جرج واشنگتن و علامت‌‌های دیگر که جملگی علایم این جریان شیطانی است، شواهد دیگری بر فراماسونری بودن کشور آمریکا است.

درج عبارت «‌IN GOD WE TRUST» بر روی اسکناس های آمریکایی از سال۱۹۵۷ به بعد، تاکتیکی برای مبارزه با حکومت کمونیستی شوروی و فریب افکار عمومی است.

نفوذ آمریکا در کشورهای اسلامی به جایی رسیده است که علاوه بر تسلط بر وهابیت، به تغییر شکل جمراتدر عربستان نماد مبارزه با شیطان است، منجر شده است. ولی افسوس که برخی حاکمان کشورهای اسلامی، همچون خرس خفته در خواب زمستانی به سر می برند.

  1. یک ماسون بر اساس اصل اوّل قانون اساسی فراماسون‌‌ها، تنها مجبور به پیروی از قوانین اخلاقی است و تعهدی جز این ندارد. هرچند برخی از لژهای آمریکایی و انگلیسی، به صورت لفظی و با غرض سیاسی در خاور میانه، اعتقاد به خدا را مطرح می‌‌کنند و مقصودشان خدای اختصاصی صهیونیست‌‌ها یعنی یهوه صبایوت است.
  2. فاش نکردن و ناشناخته نگه‌‌داشتن اسرار و رموز سازمان نه فعالیت و اعضای آن.
  3. آغاز ورود یک فرد به لژ، معرفی سه ماسون بعد تحقیقات و انجام آزمایش و سپس رأی نهایی مجمع شورای عالی.

آزمایش مردان عبارتند از: آزمایش هوا، آزمایش خون و آزمایش آب.

اهداف فراماسونری

فعالیت‌‌های فراماسونری در کشورهای مختلف متنوع و در بردارنده عرصه‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیت است. همه این فعالیت‌‌ها با اهداف ذیل دنبال می‌‌شود: