حمایت

b2da57299c335071295cb3c9ca8d3760_L

یکى از نقیصه هاى عمده اى که بنده در بعضى از دولتهامان در طول این سالها مشاهده کرده ام ، پیگیرى نکردن و دنبال نکردن کارهاست . کار را با شوق و ذوق شروع میکنند ، بعد نصفه کاره میماند ! چرا؟ چون مدیران حمایت نمی کنند، پیگیرى نمی کنند .

دو نوع تفسیر از کار و سرمایه ایرانی می توان مطرح کرد :

یک : کار یعنی کار، و سرمایه هم یعنی پول . ولی به نظر می رسد که این یک برداشت سطحی است.

دو : به نظر می رسد مقام معظم رهبری وقتی می گویند کار، منظورشان تمام سطوح کار است.  برای مثال ؛ خودشان می گویند که کار ، کار فکری و کار علمی را هم شامل می شود . هم چنین در مورد کلمه سرمایه نیز سرمایه مالی و فیزیکی یک تفسیر حداقلی است . منظور از سرمایه ، فقط سرمایه پولی نیست و تمام سرمایه های انسانی وغیر انسانی را شامل می شود.

حمایت

معنی حمایت : حمایت یعنی مواظبت.

مقام معظم رهبری در دیدار از ایران خودرو فرمودند که حمایت ها را فقط پولی نبینید، در مورد سایر انواع حمایت هم فکر کنید

امام خامنه ای مدظله العالی  : « یکى از نقیصه هاى عمده اى که بنده در بعضى از دولتهامان در طول این سالها مشاهده کرده ام ، پیگیرى نکردن و دنبال نکردن کارهاست . کار را با شوق و ذوق شروع میکنند ، بعد نصفه کاره میماند ! چرا؟ چون مدیران حمایت نمی کنند، پیگیرى نمی کنند؛ چه حمایت مالى، چه حمایت ادارى، حمایتهاى مدیریتى، تشویق، رسیدگى، برداشتن موانع جزئى از سر راه« … [i]

 انواع حمایت ها مبتنی بر فرآیند تولید : ( پیش از تولید، حین تولید، پس از تولید)

حمایت های پیش از تولید : حمایت های پیش از تولید را در مورد تمام ورودیها می توان مطرح کرد . به عنوان

نمونه چند مورد ذکر می کنیم.

      ۱- مساله مالکیت : مهم ترین حمایت قبل از تولید است . مساله مالکیت به منظور حمایت از سرمایه مالی مطرح می شود.  مالکیت یعنی هر شخص، صاحب تولیدات قبلی خودش باشد.  مثلا یک نمونه اش این است که اگر پدر کار کرده و فوت کرده است فرزندش بتواند مالک حاصل دسترنج او شود و از او ارث ببرد  . این مورد از جمله حمایت هایی است که در اسلام در مورد آن ها فکر شده است ولی اندیشه های سوسیالیستی در مورد آن حرف نزده است.  پس یک قسمت از حمایت حمایت از مالکیت خصوصی است.

بحثی در مورد مالکیت : در اسلام سه نوع مالکیت داریم : مالکیت خصوصی، مالکیت همگانی و مالکیت حکومت  (حاکم شرع ) در غرب حاکم ، مالکیت ندارد . مالکیت هایی مثل نفت و گاز مالکیت هایی است که متعلق به حاکم شرع است .طبق فتوایی که در قانون است مشخصا معادن نفت و گاز ، مال ولی فقیه است.  لذا این گفته که می خواهیم نفت را سر سفره مردم بیاوریم، مشروط به اذن ولی فقیه است . پول انفال و جنگل ها و زیست محیط ، بیت المال نیست و مال ولی فقیه است و در جهتی که مصلحت ایجاب کند خرج می کند و اگر خواست به مردم می دهد.

      ۲- حمایت از سرمایه های طبیعی : ( اصل ۴۵ قانون اساسی ) به منظور حفظ زیست محیط جامعه.

      ۳- حمایت از سرمایه معنوی : حمایت از سرمایه معنوی بحث مهمی است که خارج از حوصله وقت ماست.

حمایت های در حین تولید :

باید فرصت هایی باشد که نیروی کار با استفاده از آن استعدادهای خود را شکوفا کند.

تامین ابزار تولید از جمله وظایفی است که شهید بهشتی و یارانش در قانون اساسی ذکر کرده اند و در جهت حمایت از نیروی کار است . تامین ابزار تولید از وظایف دولت است.

طرح یک اشکال : ممکن است اشکال شود که تامین ابزار تولید به وسیله دولت به معنای دولتی کردن تولید است و مخالف کوچک سازی دولت است . جواب این است که ما قائل به کوچک سازی دولت نیستیم . ما معتقد هستیم که بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش دولتی باید به بزرگی خود باشند؛ لکن مهم این است که در حوزه های مربوط به همدیگر دخالت نکنند . اگر دولت در برخی عرصه ها وارد شود رانت ایجاد می کند . پس محدود کردن دولت باید در حوزه های عملکردی باشد نه در اندازه دولت ؛ بلکه دولت باید در حوزه های عملکردی خودش هر چه می تواند بزر گتر باشد . البته در شرایط خاص مثل جنگ ممکن است لازم شود که دولت در عرصه های دیگر دخالت کند . لذا حوزه عملکردی دولت وابسته به اقتضای زمان و مکان است و باید کم و زیاد شود .مثلا در شرایط بحران مالی ، جنرال موتور باید دولتی شود.  پس این که کی یک صنعت دولتی باشد و کی خصوصی باشد ، یک بحث نسبی است و صفر و یکی نباید دیده شود . در حال حاضر دخالت دولت برای حمایت از تولید لازم است و دولت باید ابزار تولید را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مثل یارانه دادن) تامین کند.

حمایت از آموزش های عمومی :

به این معنی که هیچ ایرانی نباید باشد که استعداد داشته باشد و تحت آموزش عمومی قرار نگیرید.

حمایت از آموزش های عمومی یعنی این که افراد جامعه بتوانند وارد مقاطع آموزشی شوند و در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان استعدادهای آن ها کشف شود تا بعد از آن با هزینه خودشان تحت آموزش های تخصصی در جهت استعدادهایشان قرار گیرند. پولی کردن دانشگاه ها قابل قبول است به خاطر این که آموزش های دانشگاهی، تخصصی است و با درآمد شخص ارتباط نزدیک دارد.  هر فرد به وسیله آن چه که یاد می گیرد کسب درآمد می کند.ولی پولی کردن آموزش و پرورش بسیار خطرناک است و آموزش های عمومی نباید خصوصی شود به خاطر این که در این صورت کیفیت آموزشی با پول بیشتر ارتباط مستقیم خواهد داشت و چه بسا افرادی که استعدادهای بیشتری نسبت به دیگران داشته باشند ولی به خاطر فقر مادی نتوانند استعدادهای خود را شناسایی کنند و بروز دهند.

در حال حاضر کیفیت آموزشی در مدارس غیر انتفاعی( که در واقع انتفاعی هستند) غالبا بیشتر از مدارس دولتی است . به همین دلیل دولت باید از آموزش ها حمایت کند تا مدارس خوب ، پولی نباشند.  لذا خصوصی بودن آموزش عمومی و پولی بودن مدارس خوب بر خلاف حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

برگرفته از جلسات اقتصاد مقاومتی دکتر پیغامی[i] – بیانات در بازدید از توانمندیهاى صنعت خودروسازی