جبهه اقتصادی

dc4e2c5affa3554bafe24d1b3130414d_L

هدف ما آشنایی با پیام های اقتصادی مقام معظم رهبری است . شیوه ما به این سبک است که در مواردی این مفاهیم را شرح خواهیم داد و مفردات اقتصادی را آموزش می دهیم و در مواردی دیگر مبتنی بر فهم خودم فرموده های ایشان را تفسیر می کنیم .۱

در ضرورت پرداختن به مسائل اقتصادی و تولید ملی همین بس که مقام معظم رهبری فرمودند : « به کار ایرانى و سرمایه ى ایرانى احترام نگذاریم، تولید ملى شکل نمی گیرد؛ و اگر تولید ملى شکل نگرفت ، استقلال اقتصادى این کشور تحقق پیدا نمی کند ؛ و اگر استقلال اقتصادى یک جامعه اى تحقق پیدا نکرد یعنى در مسئله ى اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روى پاى خود بایستد استقلال سیاسى این کشور تحقق پیدا نمیکند ؛ و اگر استقلال سیاسى یک جامعه اى تحقق پیدا نکرد، بقیه ى حرفها، جز حرف ، چیز دیگرى نیست . تا یک کشور اقتصاد خود را قوى نکند ، پایدار نکند ، متکى به خود نکند ، مستقل نکند ، نمیتواند از لحاظ سیاسى و فرهنگى و غیره تأثیرگذار باشد . »
اما بعد از ذکر ضرورت، سوال این است که چه باید کرد؟
قبل از این که از دیگران مطالبه کنیم باید وظیفه خود را بدانیم و به آن عمل کنیم .
وظیفه ما افزایش سواد اقتصادی است. خطاب مقام معظم رهبری در سه گانه ی مردم، دولت و فعالان اقتصادی بیشتر متوجه مردم است. نوع و زمان ارائه پیام های اقتصادی ایشان بیشتر رو به مردم بوده است و لذا این مردم هستند که باید حرکت را شروع کنند . پس مردم باید دانش اقتصادی خود را بالا برند.
همان طور که در زمان دفاع مقدس هجمه نظامی دشمن را جدی گرفتیم و جلسات آموزش نظامی در مساجد و پایگاه ها برگزار کردیم امروز هم هجمه فرهنگی و اقتصادی دشمن را باید جدی بگیریم و کارگاه های آموزشی اقتصاد را در مساجد و مدارس و پایگاه های بسیج برگزار کنیم.
لذا هدف مهمی که ما در این یادداشت ها باید پیگیری کنیم این است که اولا باید سواد اقتصادی خودمان را بالا بریم، ثانیا پس از این که سواد خودمان را بالا بردیم باید آن را در میان دیگران تبلیغ کنیم.
روش ما : هدف ما آشنایی با پیام های اقتصادی مقام معظم رهبری است . شیوه ما به این سبک است که در مواردی این مفاهیم را شرح خواهیم داد و مفردات اقتصادی را آموزش می دهیم و در مواردی دیگر مبتنی بر فهم خودم فرموده های ایشان را تفسیر می کنم . در ضمنِ این مطالب ، خود به خود سواد اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی شکل می گیرد.
چند محور اقتصادی:
همان طور که ما یک سرباز هستیم باید ویژگی های یک سرباز خوب برای انقلاب را بدانیم؛ مثلا در عرصه نظامی ویژگی های یک سرباز خوب این است که بتواند دو ساعت بدود.
ما نباید گردان های نظامی را تعطیل کنیم بلکه در عرصه نظامی و علمی و سیاسی و فرهنگی و … جبهه ها باقی هستند و لکن جبهه های دیگر دارند اضافه می شوند و مسئولیت نیز زیاد می شود.
– محور اول: احکام مبتلا به اقتصاد : یک جوان مسلمان باید احکام مبتلا به اقتصاد را بشناسد. ما در این یادداشت ها این احکام مبتلا به را از لحاظ فقهی بیان نمی کنیم ولی شما باید این بحث را مطالعه کنید چرا که ما معتقد هستیم که یک ریال مال حرام تخریب های زیادی در پی دارد. لذا نگاه ما صرفا نگاه مادی نیست و باید احکام را بدانیم. همان طور که امام حسین علیه السلام بعد از کلی نصیحت به سپاه دشمن گفتند: که شکم های شما از مال حرام پر شده است.
– محور دوم: اخلاقیات و ارزش های اسلامی.
– محور سوم: اصول و عقاید اقتصادی: باید در یک دوره اقتصاد اسلامی اولیه هستی شناسی لازم و غایت شناسی لازم را یاد بگیریم. باید مبنای رازقیت را خداوند و تفاوت های اقتصاد اسلامی و سوسیالیسم را بدانیم. چرا که ما در این رابطه با دو تهدید مواجه هستیم.
تهدید اول این است که به اسم اسلام مسائلی از سرمایه داری را به شما تفهیم کنند که این ها ویروس های اقتصادی است.
تهدید دوم این است که چیزی از اسلام را به اسم سرمایه داری از ذهن شما بردارند و ما نگران این مطلب نیستیم.
شهید صدر در کتاب اقتصادنا دنبال این بودند که مردم عادی، در کتاب اقتصادنا ، مارکسیسم و سوسیالیسم و اقتصاد اسلامی را بشناسند .
از لوازم سواد های عمومی این است که کتاب شهید صدر و دیدگاه اقتصادی امام موسی صدر و کتب شهید بهشتی و شهید مطهری خوانده شود.
– محور چهارم: که موضوع مباحث ماست مفردات و اندیشه اقتصادی مقام معظم رهبری است.
– محور پنجم: مسائل راهبردی اقتصادی که فارغ از اندیشه مقام معظم رهبری باید مطالعه شوند.
پیشنهاد: فارغ از این مباحث ، اندیشه مقام معظم رهبری را مطالعه کنید. ما در تفسیر اندیشه های رهبرانمان کم
کاری کرده ایم و این نوع آموزش ها تبدیل به فرهنگ عامه و سواد عامه نشده است. این غفلت ها باعث شده است که تفسیر به رای و تفسیر به رانت از صحبت های رهبرانمان بشودو برای این که تفسیر به رانت نکنیم باید همدیگر را نقد کنیم.

 

_______________________________________

[۱] در این یادداشت به بیان مقدمه ای پیرامون اقتصاد مقاومتی میپردازیم.