جنگ نرم آمریکا در شوروی

8e7d507d4623ae30b8360c5039e6a1d0_L

الکساندر پرخانوف، از مشاهیر شوروی سابق پیرامون تاثیر جنگ روانی و نقش رسانه‌ها در تغییر نگرش مردم و فروپاشی شوروی، چنین می‌گوید: «غرب برای دستیابی به اهداف خود در شوروی، نیازمند تغییر عقاید و باورهای مردم شوروی بود. لازم نبود شوروی را با راکت و بمب اتمی به فروپاشی برسانند بلکه با تغییراتی که توسط رسانه‌های گروهی در عقاید و باورهای مردم بوجود آوردند، به این مهم نائل شدند» (راهبرد مهار و جنگ سرد، ماهنامه پیام انقلاب، ش ۱۲).

برژینسکی مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید و از طراحان و هدایتگران فروپاشی شوروی سابق، در کتاب خود «شکست بزرگ» تاکید می کند که ویژگی‌های جریان دهکده جهانی ارتباطات به آمریکا و غرب کمک کرد تا با استفاده بهینه از این بستر، رسانه‌ها را به ماموریت فروپاشی شوروی سابق بفرستد. وی که یهودی و اهل لهستان است در بیان نقش رسانه‌ها در فرآیند فروپاشی شوروی می‌نویسد: «ما نه روی قدرت سیاسی و نه روی قدرت نظامی و اقتصادی تکیه کردیم، ما تنها از طریق فرهنگ و استفاده مؤثر از رسانه‌ها توانستیم به این هدف برسیم. رسانه‌هایی که به صورت هدفمند و متمرکز برای نفوذ به درون شوروی به راه انداخته شدند» (جنگ در پناه صلح، بررسی فرآیندهای نوین براندازی در ایران، ج۶، ص ۱۷۶).