اهداف جنگ نرم

a29f63d5434ec5f210953d95a7c3b8d3_L

تغییر در اصول و رفتار یک نظام و یا تغییر در خود نظام اهداف اصلی جنگ نرم هستند.در ذیل به شرح برخی از مهمترین اهداف جنگ نرم می پردازیم.

 

اهداف مورد نظر در جنگ نرم

تغییر در اصول و رفتار یک نظام و یا تغییر در خود نظام اهداف اصلی جنگ نرم هستند.در ذیل به شرح برخی از مهمترین اهداف جنگ نرم می پردازیم :

۱٫ مشروعیت زدای

در جنگ نرم تلاش می شود بوسیله بحران سازی و مشروعیت زدایی برای نظام حاکم، بحران و مشکل ایجاد شود. به عبارت دیگر سعی بر این است تا با اخبار و تحلیل های نادرست ، وضعیت کشور ،بحرانی و رو به وخامت نشان داده شود.

رسیدن به این هدف می تواند مسیرِ تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشور هدف را هموار ساخته و زمینه بروز مبارزات (آکسیون های) سیاسی و اجتماعی را فراهم کند.

۲٫ حذف آرمان ها

در این مورد تلاش می شود تا ملتی دارای آرمان را به ملت بی آرمان تبدیل کند ، آن هم به دست خودش. این موضوع در قالب تهاجم فرهنگی قابل بررسی است. دشمن برای ترویج فرهنگ خود نیاز دارد تا فرهنگ بومی را بی اعتبار ساخته و ملت ها را از خود بیگانه کند.

۳٫ تاثیر گذاری بر افکار عمومی جامعه هدف

اصلی ترین وظیفه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از  ابزار مهم جنگ نرم نیز ناظر به همین مورد می باشد. در دیپلماسی عمومی تلاش می شود تا افکار عمومی کشور حریف به نحوی هدایت و مدیریت شود که زمینه های پذیرش همراه با رضایت کشور مهاجم، با استفاده از عنصر غفلت و نا آگاهی فراهم شود.

۴٫ ایجاد تغییر در رفتار افراد

رفتارهای یک جامعه مبتنی بر اعتقادات، باورها و چگونگی اندیشیدن افراد یک جامعه است. تغییر در رفتار مردم می تواند موجب تغییر در حوزه های دیگر نیز شود. بدیهی است با تغییر رفتار و مدل های رفتاری جدید باورها و ارزش های جدیدی نیز بر جامعه حاکم می شود.

۵٫ تضعیف روحیه افراد جامعه هدف

روحیه ملی یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی هر سرزمین به حساب می آید، فروپاشی روانی یک کشور می تواند این سرمایه های اجتماعی را از بین ببرد.

۶٫ تغییر ساختار سیاسی یک کشور

بزرگترین هدف در جنگ نرم علیه یک نظام، ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختار سیاسی آن و جایگزین نمودن آن با یک سیستم مطلوب است. این هدف در واقع نزدیک ترین نقطه ی اشتراک جنگ سخت و نرم محسوب می شود و نقطه ی نهایی مراحل قبل است.

0126