جنگ نرم چیست؟؟

2a0f7ca5d11b9dcfd75558a39ae144f8_L

همه ی ما تاکنون در مورد جنگ نرم و ادبیات پیرامونی آن بسیار شنیده ایم ولی اینکه در حقیقت جنگ نرم چیست و به چه شکلی بوجود آمده و چگونه عمل میکند را کمتر به صورت علمی و دقیق بررسی کرده ایم این یادداشت کمک میکنید تا بیشتر با این مفهوم آشنا بشویم.

مقدمه

امروزه با توجه به خارج شدن موضوع قدرت و امنیت از شکل سنتی و روی آوردن به شکل مدرن ، بستر جدیدی از تعاملات بین کشور ها ایجاد شده است که از آن تعبیر به جنبش های نرم افزاری می شود. با توجه به پیدایش جنبش نرم افزاری یک نکته توجه همگان را به خود جلب کرده است و آن درک اهمیت شناخت این اشکال جدید و تلاش برای بومی سازی این اشکال است.

فهم از شرایط جهانی

قرن بیست و یکم ، قرن ظهور بسیاری از ابعاد جدید قدرت بوده است.نظیر بروز قدرت هسته ای شوروی و ایالات متحده ، موشک های دوربرد و فناوری اطلاعات که هر کدام به نوبه خود پیشرفت بسیاری چشمگیری محسوب می شوند . اما عوامل مختلفی موجب کاهش اهمیت قدرت نظامی شد و کشور ها  را به فکر روی آوردن به یک قدرت جدید انداخت.

یکی از عوامل مهم کاهش اهمیت قدرت نظامی و بالا بودن هزینه های عملیات های نظامی بود . لذا در این راستا طرح براندازی نرم با موفقیت در روسیه اجرا شد.

 

پیشرفت علم و فناوری نتایج زیادی را با خود به همراه داشت ، نظیر افزایش قدرت نظامی که موجب افزایش هزینه ها شد . به موجب افزایش هزینه ها کشور ها به فکر ایجاد یک قدرت جایگزین افتادند.علاوه بر این ، مواردی نظیر تغییرات اجتماعی و به خطر افتادن مبادلات تجاری در صورت استفاده از قدرت نظامی موجب کاسته شدن از اهمیت قدرت نظامی (سخت) شد.

به عبارت دیگر شاخص های اصلی دوران گذر از جنگ های سخت در روابط بین کشور ها که نشان دهنده شرایط فعلی جهان است را می توان به شرح زیر برشمرد :

  • مناسبات کشور ها بیش از آنکه تحت تاثیر فشار قدرت ها باشد تابعی از منافع ملی و قدرت چانه زنی است.
  • جهان به دلیل گسترش فناوری ارتباطات کوچک و پیچیده شده است
  • امروزه مفاهیمی نظیر جهانی شدن در حال گسترش است
  • استفاده از شیوه های نوین برای مداخله در کشور ها که تلفات و هزینه کمتری دارند
  • اهمیت یافتن نقش رسانه ها به عنوان خط مقدم جبهه
  • ایفای نقش توسط ایدئولوژی ها و شکل گرفتن بسیاری از اقدامات سیاسی بر مبنای آنها
  • افزایش تمایل برای شکل گیری پیمان های منطقه ای و بین المللی
  • پدید آمدن مفاهیمی چون تروریسم ، برخورد تمدن ها و…. که تاثیر تعیین کننده ای در روابط هر کشور با سایر کشور ها دارند

جایگاه جنگ نرم در ادبیات امنیتی

جنگ نرم را باید با توجه به معنای امنیت تعریف کرد ، یعنی جنگ نرم در مقابل امنیت نرم.امنیت نیز با دو رویکرد سلبی و ایجابی تعریف می شود .در گفتمان سلبی تعریف امنیت عبارتست از عدم وجود تهدید ، که خود دیدگاه سلبی دارای دو رویکرد سنتی(توان نظامی) و مدرن(امنیت در همه ابعاد) است.

در نگاه مثبت امنیت یک مفهوم وابسته نیست ، یعنی امنیت به معنای نبود تهدید نیست بلکه علاوه بر فقدان تهدید وجود شرایط مطلوب برای دستیابی به اهداف ملی را هم طلب می کند.بنابراین در این رویکرد معنای دقیق امنیت عبارتست از توانایی و شرایط عینی که در بستر آن می توان به منافع ملی دست یافت و اگر این شرایط نباشد جامعه دچار تهدید شده است.

حال با توجه به گفته های بالا می توانیم در تعریف امنیت بگوییم که امنیت دارای دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری آن منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت هاست.با توجه به این تعریف امنیت دارای دو بعد سلبی و ایجابی می شود ؛ در وجه سلبی تحقق امنیت در گرو نبود خطر و در بعد ایجابی امنیت به معنای کسب فرصت ها مورد توجه است.

یکی دیگر از موضوعاتی که به ما در درک جایگاه جنگ نرم کمک می کند شناخت جنگ نرم از منظر فضای متقارن و نامتقارن است.فضای نامتقارن پس از به وجود آمدن هژمونی[۱] آمریکا ایجاد شد یعنی زمانی که هیچ کشوری از توانایی و قدرت آمریکا بهره مند نبود.شرایط نامتقارن توان مقابله به مثل را از آمریکا گرفت و از سوی دیگر آمریکا را با یک چالش اخلاقی مواجه کرد.در اینصورت هیچ توجیهی برای حمله آمریکا به سایر کشور ها وجود نداشت مگر اینکه دولت آمریکا می توانست با استفاده از قدرت نرم افکار عمومی را برای حمله به یک کشور متقاعد سازد.

در مقابل نیز گروه ها و کشور های مخالف آمریکا توانستند با استفاده از قدرت نرم این کشور را مورد حمله قرار بدهند و توانایی خود را برای فعالیت در این زمینه گسترش دهند.

جنگ سخت / جنگ نرم

جنگ را می توان از جنبه های گوناگون بررسی کرد. یکی از این موارد تقسیم جنگ به جنگ نرم ، سخت و نیمه سخت است.

در جنگ سخت سرزمین مورد حمله واقع می شود ولی در جنگ نیمه سخت حکومت یک کشور تصرف می شود.اما در رابطه با جنگ نرم باید گفت که هدف این جنگ با تصرف افکار مردم جامعه محقق می شود و در نهایت آن مردم با راهی که جامعه غالب می خواهند می روند.

نکته ای که در رابطه با جنگ نرم باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در بعضی موارد ابزار های جنگ نرم به اشتباه به جای مفهوم اصلی جنگ نرم به کار می روند ؛ ابزار هایی نظیر انقلاب رنگی و……

جنگ نرم امروزه موثرترین ، کم هزینه ترین و خطرناک ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور است.در یک تعریف کامل از جنگ نرم می توان گفت جنگ نرم یک اقدام پیچیده، پنهان و  متشکل از عملیات های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و…. توسط قدرت ها برای ایجاد تغییرات دلخواه در کشور های هدف است و هدف از این جنگ نیز ایجاد تغییر در ارزش ها و فرهنگ های ملت هاست تا علاقه و رفتار آنها را از هر نظر به سمت رفتار مطلوب خود تغییر دهند.