قفل و کلیدهای رزق و روزی

936e73f83caf6fd29f43543884ae0be6_L

رزق ور روزی آدم‏ ها گاهی کم می شود و گاهی زیاد که بنابر روایات این کمی و زیاد مبانی خاصی برای خود دارد

کلیدهای رزق و روزی:

اخلاق نیکو، خوش رفتاری با خانواده، نیکی به والدین، نماز، صدقه دادن، نظافت خانه، تعقیبلات نماز، رفع نیاز مؤمن، صله رحم، سحرخیزی، دائم الوضو بودن، استغفار، خوش زبانی، صرفه جویی، امانت داری، تکرار اذان با مؤذن، مدارا با مردم، وضو قبل از غذا، اظهار بی نیاز، حق گویی، شکرنعمت، قسم دروغ نخوردن، دعا در حق دیگران، مهمانی دادن،

قفل‌های برکت و روزی:

بی‌صبری، قطع رحم، ترک نماز شب، ناسپاسی نعمت، خواب صبحگاهی، گناه کردن، تظاهر به فقر، بدخلقی، درخواست نکردن از فضل خدا، نپرداختن بدهی، پدر و مادر را بانام خواندن، دروغ، ظلم کردن، ولخرجی، خیانت در امانت، سخت گیری به خانواده، رباخوری، نیت گناه، قرآن نخواندن، شغل حرام، عجله درخروج از مسجد، دیر وقت از بازار برگشتن، نفرین به پدر و مادر، حرص، بی‌احترامی به غذا، گوش دادن به موسیقی، رد فقیر، کوچک شمردن نعمت ها، خوردن در حالت جنابت، درخواست از دیگران، امر به معروف و نهی از منکر نکردن، دانش آموزی برای خودنمایی و مال دنیا و… .