پیامد‌های منفی شبکه‌های اجتماعی (طرح بحث در حلقه ها) – قسمت (۲)

fd792b4306ac413920d57c69826202d7_L

میزان تاثیر‌پذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود و هر شبکه‌ی اجتماعی، هویت مطلوب خود را ترویج می‌کند… .

۴- تاثیرات منفی رفتاری

هر شبکه‌ی اجتماعی، فرهنگ ارتباطی خاص خود را دارد؛ یعنی منش و گفتار مخصوص و منحصر به فردی را برای خود برگزیده است. البته، می‌توان شبکه‌هایی را یافت که فرهنگ ارتباطاتی تقلیدی برای خود برگزیده‌اند. فرد با عضویت در هر شبکه‌ی اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود؛ از جمله مواجهه، تکیه کلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری.

بدون تردید، میزان تاثیر‌پذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود و هر شبکه‌ی اجتماعی، هویت مطلوب خود را ترویج می‌کند؛ مثلا در سایت‌هایی مثل فیس‌بوک و فرندفیدز وتوییتر، کاربر در کنار این که عضو جامعه‌ی بزرگ پایگاه مربوط است، در گروه و شبکه‌های اجتماعی کوچک‌تری نیز عضو می‌شود. هریک ازاین گروه‌ها وابستگی خاص خود و به تبع آن، فرهنگ ارتباطاتی مخصوص را دارد. فرد در تاثیر‌پذیری از فرهنگ ارتباطاتی این گروه‌ها بر خود لازم می‌داند که هویت کنش‌های کلی خویش در ارتباط با دیگران را تغییر هویت داده و هویت وی موقت و محدود به زمان و مکان خاصی باشد، بدون تردید این در هویت واقعی فرد بی‌تاثیر نخواهد بود. علاوه بر این، در بعد روانی، به انعطاف‌پذیری هویتی و شکل‌گیری هویت‌های مجازی جدید منجر می‌شود. به طورکلی، همه‌ی اجزای شبکه‌های اجتماعی که فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه او تاثیر می‌گذارد؛ یعنی هویت ارتباطاتی فرد چیزی نیست که به ضمیر ناخودآگاه او مرتبط نباشد.