پیامدهای ازدواج تحمیلی

1d74f72896ceee72d213abc42e174515_L

به اعتقاد روان شناسان، ازدواج می بایست بر پایه اخلاق، عشق، محبت و درک متقابل دو انسان شکل گیرد، تا بتواند جوانه های امید و خوشبختی را به همراه آورد. اکراه در همسرگزینی، این پیوند مقدس را به صورت یک کابوس وحشتناک درمی آورد و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را با آسیب های جدی مواجه می سازد. شاید درک تمام زوایای پنهان و آشکار ازدواج های ناخواسته بسیار مشکل باشد، اما با این وصف، مطالعه شواهد تجربی برخی از این ناهنجاری ها، می تواند تا اندازه ای مشکلات و زیان های ناشی از ازدواج تحمیلی را به تصویر کشد.

– آسیب های جسمی

– آسیب های روحی و روانی

– آسیب های خانوادگی

– انحطاط اخلاقی

– کجرو شدن فرزندان

– طلاق (در کل کشور، ازدواج های اجباری، عامل ۳۰ درصد از طلاق ها اعلام شده است)

– عدم ثبت نکاحی

– افزایش جرائم و شبه جرائم.