ازدواج با انگیزه های غلط

b278cbdaf7c839ab95dcc8c220ab1eb7_L

ازدواج با انگیزه های زیر مثل ساختن خانه و برج روی رمل و ماسه است دوام ندارد و در برابر زلزله مقاوم نیست.

۱٫ جبران
۲٫ کمبودهای شخصی
۳٫ فرار از تنهایی
۴٫ به خاطر جذابیت ظاهری
۵٫ پُز دادن با موفقیت مادی شریک زندگی
۶٫ پز دادن باموفقیت معنوی شریک زندگی
۷٫ ارتقاء یافتن علمی یا معنوی توسط همسر
۸٫ فقط ارضای جنسی
۹٫ انگیزه مالی
۱۰٫ انتقام از دیگری(همسر یا…)
۱۱٫ فقط داشتن فرزند
۱۲٫ همرنگ دیگران شدن
۱۳٫ رفع مشکل بی کاری
۱۴٫ کسب تسهیلات متأهلی
۱۵٫ فرار از مشکل خانوادگی( اعتیاد والدین، سوء استفاده جنسی و جسمی و..)
۱۶٫ فرار از ناپدری یا نامادری
۱۷٫ فرار از افسردگی
۱۸٫ ازدواج به دلیل بالا رفتن سن
۱۹٫ ازدواج به دلیل دوری از خانواده(جایگزین پیدا کردن و فرار از تنهایی)
۲۰٫ ازدواج به دلیل زیبایی ظاهری
۲۱٫ به خاطر عشق و وابستگی روانی شدید
۲۲٫ به خاطر ترس از بالا رفتن سن و ترشیدگی به دلیل پا فشاری دیگران
۲۳٫ نجات یک انسان( از تنهایی، خودکشی، فقر و..)

منبع: محمدحسین قدیری، ماهنامه خانه خوبان،ص۳۵، شماره