شیوه نگارش خاطرات/ قسمت (۱)

6531b8388fa2ad0f5c5aba34b81863bb_L

معیارهای زیر به شما کمک می‌کند تا از نوشتن خاطرات برای برخورد با استرس، بیشتر بهره ببرید.

۱٫ به مسایل و مباحثی بپردازید که بیشترین ناراحتی، اندوه و تنش را برای شما ایجاد می‌کنند. شناسایی محرک‌های تنش‌زا و اولویت بخشیدن به آنها، در فرایند خود آگاهی نقشی مهمی دارد. برای نوشتن خاطرات روزانه می‌توانید با پرسشی شروع کنید. برای مثال: امروزِ من، چگونه بود و چگونه گذشت؟ یا در حال حاضر چه اندیشه‌ای در سر دارم؟

۲٫ از خود بپرسید وقتی با یک محرک‌ تنش‌زا رو به رو می‌شوید، چه احساسی پیدا می‌کنید. دو احساس مهم مرتبط با استرس، خشم و هراس هستند، ولی سایه‌های گوناگونی از این احساسات هم وجود دارند که از جمله آنها می‌توان به بی‌صبری، حسادت، ناراحتی، اندوه، غم، سوگ، احساس گناه و نگرانی اشاره کرد. پس از شناسایی حالت‌های احساسی خود، برای شناسایی مبدا احساساتتان باید از پرسش «چرا» بهره بگیرید (چرا ناراحت هستم؟ چرا ناامیدم؟ چرا احساس می‌کنم که مظلوم واقع شده‌ام؟).

۳٫ تاریخ نوشته‌های خود را مشخص کنید. هر یک از نوشته‌های خود را با تاریخ روز و ماه و سال، مشخص کنید. ممکن است گاهی بخواهید نوشته‌های گذشته خود را بخوانید. وقتی این اطلاعات را درباره آنها یادداشت می‌کنید، به آسانی بیشتری می‌توانید شرایط مربوط به حوادث گذشته را درک کنید.

۴٫ سانسور نکنید. آنچه را به ذهنتان می‌رسد، بی ویرایش، ‌به روی کاغذ بیاورید. ذهنیات خود را سانسور نکنید؛ بگذارید به همان شکلی که هستند، از نوک قلم شما به روی کاغذ بیایند.