کمک به خانواده در سیره پیامبر (ص) کمک به خانواده در سیره پیامبر (ص)

e2b0261e1c50dc271e2baecf577af371_L

خلوص و یک رنگی و صمیمیت میان زن و شوهر و اهل خانه بسی عمیق تر و زیباتر از دوستی میان دو رفیق است.

از فضایل یک انسان وارسته، آن است که در کارهای خانه، به ویژه کارهای سنگین، به همسر خویش و دیگر اهل خانه یاری رساند. پیامبر خدا در خانه کار می کرد، چنان که در خانه کفش و لباس خود را وصله می کرد، در را می گشود، گوسفند و شتر را می دوشید، همراه خدمت کار خانه، گندم آرد می کرد، و اگر خادم خسته می شد به او کمک می کرد و وسایل خویش را خود می گذاشت و برمی داشت.

رسول خدا با همه گرفتاری هایی که داشت، مانند تحمّل وحی، تبلیغ و دعوت دین، جنگ و صلح، اما وظایف خانه را نیز از یاد نمی برد.

رسول خدا به خانه حضرت فاطمه وارد شد، مشاهده کرد که ایشان و حضرت علی با آسیاب دستی آرد می کنند. پیامبر فرمود: کدام یک خسته ترید؟ حضرت علی عرض کرد: فاطمه خسته تر است. پیامبر به ایشان فرمود: برخیز! فاطمه برخاست و پیامبر به جای ایشان نشست و حضرت علی را در آرد کردن، کمک نمود.