رابطه ی دوستان با یکدیگر

ed672d1382c9430186e4ccc5b807479b_L

در دین مبین اسلام دوست و رابطه ی دوستانه ارزش بالایی داشته و بسیار مورد تکریم قرار گرفته است. در این باب آیات و روایات بسیاری وارد شده است که بیانگر این ارزش والاست. در این نوشتار به گوشه ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

در جامعه اسلامی جایگاه ارزشی افراد نزد خدا بر اساس لیاقت های دینی و ایمانی آنان است و ارتباط اشخاص با یکدیگر نیز بر اساس رابطه ی ایمانی و لیاقت های دینی معنی پیدا می کند.

در قرآن می فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَه» جز این نیست که همه مومنان با یکدیگر برادرند(حجرات/۱۰) و در آیه دیگر فرموده است: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» مردان و زنان با ایمان نسبت به یکدیگر ولایت متقابل دارند.(توبه/۷۱)

گفتنی است که ایمان همه مسلمانان در یک سطح نیست، بلکه مراتبی گوناگون دارد، از این رو حضرت علی (ع) در پاسخ مردی که گفت: ای امیرمومنان (ع)! مرا از برادران باخبر ساز، فرمودند: برادران دو دسته اند: برادران مورد اعتماد و برادران غیرقابل اعتماد! اما برادران مورد اعتماد همانند دست و بال و خانواده و دارایی آدم اند …. اما برادران غیرقابل اعتماد، همین که از آنان بهره مند می شوی پیوندت را از آنان مگسل … و همین که آنان با تو خوش رویی و شیرین زبانی می کنند تو هم در برابر آنان خوشرو و شیرین زبان باش، بر این اساس احترام و رعایت حقوق هر مسلمانی بر دیگر مسلمانان لازم است.

رسول خدا (ص) فرمودند: از ما نیست کسی که به مسلمانی خیانت کند یا به او زیان برساند یا به او مکر کند. و نیز فرمودند: هر کس بخوابد در حالی که بدخواه برادر مسلمانش باشد خواب و بیداری او مورد خشم خداست تا توبه کند.

امام صادق (ع) نیز فرمود: هرکس در رفتارش با مردم به آنان ستم نکند و در گفتارش به آنها دروغ نگوید و در وعده هایش تخلف نکند از کسانی است که غیبت او حرام و مروت او کامل و عدالت اش ظاهر و برادری با وی لازم است. و نیز فرمودند: مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نکند، او را گول نزد و او را وا ننهد و از او غیبت نکند و به وی خیانت نورزد و او را محکوم نکند.

محور ایمان مومنان، خدا، پیامبر(ص)، و اهل بیت (ع) هستند و بر آنان لازم است در این محور، با یکدیگر در همه امور، اجتماع و هماهنگی داشته باشند و از تفرقه و جدایی بپرهیزند تا به اهداف ایمانی خود دست یابند، از همین رو خدا در قرآن فرمود: همگی به ریسمان الهی (قرآن و پیامبر (ص)) که شما را به خدا پیوند می دهند چنگ زنید و از اختلاف و پراکندگی بپرهیزید.

رسول خدا (ص) فرمودند: ای مردم! به اجتماع رو آورید و از جدایی بپرهیزید. از حضرت علی (ع) درباره جماعت و تفرقه پرسیدند. فرمودند: به خدا سوگند مراد از اجتماع، پیوستگی و اجتماع پیروان حق است اگرچه اندک باشند و مراد از تفرقه، اجتماع اهل باطل است، گرچه پرشمار باشند. امام صادق(ع) فرمودند: بر برادران مومن خود بیافزایید، زیرا هر مومنی یک دعای مستجاب دارد و فرمودند: برادران مومن خویش را افزایش دهید زیر برای هر مومنی شفاعتی است و فرمودند: برادری مومنان را افزایش دهید چراکه نزد خدا برای ایشان حقی است که در روز قیامت با آن پاداش آنان را می دهد.

امام باقر(ع) فرمودند: گرد هم آیید و با هم گفتگو کنید که فرشتگان شما را احاطه می کنند، خدا رحمت کند هر کسی را که امر ما را زنده می کند. امام صادق (ع) فرمودند: اجتماعی از سه نفر از مومنان یا بیشتر شکل نگرفته مگر اینکه فرشتگانی همانندشان حضور می یابند که اگر آن جمع دعای خیری کنند، آمین می گویند و اگر آنان از شری به خدا پناه برند از خدا می خواهند که این بدی را از آنها دور کند و اگر آن گروه، حاجتی بخواهند نزد خدا شفاعت می کنند تا حاجت آنان را بر آورد.

همچنین دین مبین اسلام، حفظ دوستان مومن را به اندازه ی برگزیدن دوستان مومن با ارزش و مهم و حیاتی    می داند. حضرت علی(ع) می فرمایند: ناتوان‏ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است، و از او ناتوان‏تر آن که دوستان خود را از دست بدهد. و نیز فرموده اند: از دست دادن دوستان غربت است.

در دین اسلام، انتخاب دوستان خوب بسیار اهمیت دارد و مومنین از برگزیدن دوستان ناصالح برحذر داشته شده اند. حضرت علی(ع) به فرزند خود امام حسن(ع) می فرمایند: پسرم از دوستى با احمق بپرهیز، چرا که مى‏خواهد به تو نفعى رساند امّا دچار زیانت مى‏کند؛ از دوستى با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز دارى از تو دریغ مى‏دارد؛ و از دوستى با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایى تو را مى‏فروشد؛ و از دوستى با دروغگو بپرهیز، که او به سراب ماند: دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور مى‏نمایاند. همچنین می فرمایند: همنشین بى‏خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشى.

امید است که با بهره‌گیری از فرمایشات اهل بیت و اولیای الهی در انتخاب دوست، مسیر صحیح را برگزینیم و به بیراهه نرویم و پس از انتخاب همنشین صالح، در نگهداری و یاری او بکوشیم.