حضرت زهرا(س) چگونه فرزندانش را خطاب میکرد؟

229956fc27ea4c6cab045867feda1f23_L

ایشان همواره فرزندانش را با القاب نیکو و محبت آمیز خطاب میکرد

به گزارش پایگاه شجره طیبه صالحین ، حضرت زهرا سلام الله علیها همواره فرزندانش را با القاب نیکو و محبت آمیز خطاب میکرد. چنانکه در حدیث شریف کساء در پاسخ سلام امام حسن (ع) و امام حسین (ع) بصورت جداگانه می فرماید: ” سلام بر تو ای نور دیده ام و میوه دلم.”

همچنین می فرمود: “کسی که کودکی دارد باید در راه تربیت فرزندش، خود را تا سر حد کودکی تنزل دهد.”

در زیر قسمت هایی از حدیث شریف کساء که اشاره به این مطلب دارد آورده شده است:

… وَاِذا بِوَلَدِىَ الْحَسَنِ قَدْ اَقْبَلَ وَقالَ السَّلامُ عَلَیْکِ یا اُمّاهُ فَقُلْتُ وَعَلَیْکَ السَّلامُ یا قُرَّهَ عَیْنى وَثَمَرَهَ فُؤ ادى …

دیدم فرزندم حسن وارد شد و گفت سلام بر تو اى مادر گفتم : بر تو باد سلام اى نور دیده ام و میوه دلم…

… وَاِذا بِوَلَدِىَ الْحُسَیْنِ قَدْ اَقْبَلَ وَقالَ السَّلامُ عَلَیْکِ یا اُمّاهُ فَقُلْتُ وَعَلَیْکَ السَّلامُ یا وَلَدى وَیا قُرَّهَ عَیْنى وَثَمَرَهَ فُؤ ادى …

فرزندم حسین وارد شد و گفت : سلام بر تو اى مادر گفتم : بر تو باد سلام اى فرزند من و اى نور دیده ام و میوه دلم…

منبع: مفاتیح الحیات، باب تربیت فرزند