از life style تا حیات طیبه (۶)

6567c635cc45e8d710178f98da3a11a6_L

سلامتی جسم و روح
توجه به تن و جسم به عنوان پایه و بستری برای انجام اعمال عبادی و فعالیت های اجتماعی ضرورت توجه هرچه بیشتر و مراقبت دقیق تر از جسم را مشخص میکند. به گونه ای که در دسته ای از روایات، بدن و اعضای آن از امانت های الهی به شمار آمده اند و مومنان واقعی کسانی هستند که در رعایت این امانات بیش از دیگران توجه و دقت به خرج می دهند.
(وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) سوره مبارکه مومنون آیه ۸

در صورتی که دین را سیستمی هوشمند و دارای برنامه جامعی بدانیم، مطمئنا متوجه خواهیم شد که برای دوساحت مادی و معنوی انسان برنامه دارد. به بیان دیگر باید اذعان کنیم که دین با تمام تاکید بر عقبی نگری و توجه به عالم معنا از بعد مادی و حیات طبیعی انسان غافل نمی شود و برای آن برنامه دارد.
توجه به تن و جسم به عنوان پایه و بستری برای انجام اعمال عبادی و فعالیت های اجتماعی ضرورت توجه هرچه بیشتر و مراقبت دقیق تر از جسم را مشخص میکند. به گونه ای که در دسته ای از روایات، بدن و اعضای آن از امانت های الهی به شمار آمده اند و مومنان واقعی کسانی هستند که در رعایت این امانات بیش از دیگران توجه و دقت به خرج می دهند.
( وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) سوره مبارکه مومنون آیه ۸
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند که گوش، چشم، زبان و قلب امانت هستند و هرکس امانت را رعایت نکند ایمان ندارد. موسوعه احادیث اهل بیت، ج ۸، ص ۳۷۰
باید توجه داشت که این روایت شریف را به دوگونه میتوان تفسیر کرد و هر دو مورد صحیح هستند، نوع اول اینکه حفظ امانت را از لحاظ مادی مد نظر قرار دهیم و آن هم همان حفظ فیزیکی و توجه به صحت و سلامت آنها است، اما طریقه دومی که میتوان با آن روایت را تبیین کرد این است که این حفظ کردن را، مصون داشتن از حرمات الهی بدانیم یعنی بوسیله این اعضاء و جوارح گناه و یا منکری صورت نگیرد که خود این محافظت به نوعی رعایت امانت است.
به طور کلی را میتوانیم در شش عنوان دسته بندی کنیم:

توضیح هرکدام از موارد فرصتی مفصل می طلبد که در این یادداشت توانایی پرداختن به آن را نداریم اما علاقه مندان برای مطالعه بیشتر و بررسی روایات مرتبط با این موارد می توانند به کتاب شریف مفاتیح الحیاه صفحات ۹۳ الی ۱۰۰ مراجعه کنند.
در صورتی که به عوامل سلامتی توجه کنیم متوجه می شویم که این عوامل در اصل ترکیبی از عوامل مادی و غیر مادی هستند. پس می توانیم نتیجه بگیریم که سلامت جسم و جان را می بایست به صورت توامان پیش برد.

چند نکته در باب درمان و دارو
به طورکلی شیوه ای که برای درمان توصیه می شود، مدارا با بیماری تا غلبه بدن بر بیماری است. حضرت امیر علیه السلام می فرمایند: مسلمان بیماری های خود را تا سلامتی اش غلبه دارد درمان نکند.
ترجیح اولیه در درمان، استفاده از مواد طبیعی و منابع غیرشیمیایی است. البته باید توجه داشت که این عبارت به معنای پرهیز از دوا و درمان نیست همانطور که در حدیث قدسی خطاب به یکی از انبیاء داریم که می فرمایند: شفاعت نمی دهم تا خود را مداوا کنی، همانا شفا به دست من است.
اما برای توضیح بیشتر چند نمونه از درمان هایی که توصیه شده است را بیان میکنیم: