از life style تا حیات طیبه (۲)

83a2ea62e0f4cfa71f77de7659289685_L

مولفه های سبک زندگی
یکی از روشهایی که می توان به درک بهتری از مفهوم « سبک زندگی » از نظر اندیشمندان مختلف دست یافت، بررسی عناصر و مؤلفه هایی است که ایشان برای سبک زندگی بر شمرده و یا در تحقیقات خود از آنها به عنوان شاخصه بهره برده اند. در اینجا منظور از مؤلفه اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب می شوند.

به تعبیر دیگر سبک زندگی دقیقا تمام اجزایی است که ما در طول زندگی با آن روبرو می شویم.

شیوه تغذیه، نحوه پوشش، نحوه گذران اوقات فراغت، نوع مسکن، چیدمان منزل، حمل ونقل، خرید و مصرف، آرایش و پیرایش، تربیت فرزندان، رسانه و زندگی و…

تمامی موارد بالا همان هایی هستند که در سبک زندگی با آن مواجه می شویم.

ولی برای دستیابی بهتر به ابعاد این مفهوم و وصول هرچه دقیق تر بهتر است یک دسته بندی ارائه دهیم تا بتوان حدود و ثغور را مشخص کرد و از تشتت و پراکنده گویی پرهیز کرد. به عنوان نمونه دو دسته بندی که تنوع و جامعیت خوبی را شامل میشوند ارائه میکنیم.

در یک دسته بندی سبک زندگی را به طور کلی میتوان در این چهار بخش دسته بندی کرد:

 1. اموال
 2. فعالیت ها
 3. نگرش ها و گرایش ها
 4. روابط انسانی

اما دسته بندی دیگری هم که میتوان از آن بهره برد دسته بندی است که حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب شریف مفاتیح الحیاه ارائه می دهند.

 1. تعامل انسان با خود
 2. تعامل انسان با هم نوعان
 3. تعامل انسان با نظام اسلامی
 4. تعامل انسان با حیوان
 5. تعامل انسان با خلقت زیست محیطی

آنچه که از این به بعد در این سلسله یادداشت ها به آن خواهیم پرداخت، تمرکز بر مباحث مصداقی و عینی تر است.

جمع بندی و نتیجه گیری:

با آنچه که در یادداشت گذشته و ابتدای این یادداشت مطرح شد و همچنین دسته بندی که از مقوله سبک زندگی ارائه کردیم چند مورد را میتوان نتیجه گرفت.

 1. سبک زندگی، اموری را شامل می شود که به زندگی انسان اعم از بعد فردی و اجتماعی،مادی و معنوی او مربوط می شود: اموری نظیر بینش ها (ادراک ها و معتقدات) و گرایش ها(ارزش ها، تمایلات و ترجیحات) که اموری ذهنی یا رفتار درونی هستند و رفتارهای بیرونی(اعم از اعمال هشیارانه و غیر هشیارانه، حالات و وضعیت جسمی) و موقعیت های اجتماعی تماما در ذیل این مفهوم بررسی می شوند.
 2. سبک زندگی همه حوزه های رفتاری ما، مانند: حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود.
 3. سبک زندگی تنها در ساحت فردی معنی پیدا نمی کند بلکه بعد اجتماعی و جمعی آن وجه مهمی از این نظام و سیستم را تشکیل می دهد.