نگاهمان به فرهنگ باید مورد تجدید‌ نظر قرار گیرد

4cd5973a7c2085986240cae9b1f23d5c_L

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نوع نگاه فعلی به فرهنگ، مدیریت و استراتژی فرهنگی باید تغییر کند.

به گزارش پایگاه شجره طیبه صالحین تهران بزرگ ، حسن رحیم‌پور ازغدی در مراسم اختتامیه دوره آموزشی مدیریت استراتژیک که ویژه مدیران فرهنگی در مشهد مقدس برگزار شد, اظهار کرد: متأسفانه نگاه بسیاری به مسئله فرهنگ نوعی نگاه لوکس است و به عنوان یک کار تشریفاتی به آن می‌نگرند.

ازغدی با طرح این پرسش که آیا ما فرهنگ را مدیریت و یا اینکه فرهنگ ما را مدیریت می‌کند, تصریح کرد: بدون اینکه بخواهم بگویم نگاهمان به فرهنگ و استراتژی فرهنگی اشتباه است معتقدم نگاهمان به فرهنگ باید مورد تجدید‌ نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ در واقع به فرهنگ سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای، کار، پژوهش، ترافیک و بسیاری موارد دیگر قابل تجزیه است و به طور کلی به طرز تلقی ما از حقوق، تکالیف و موقعیت‌هایمان برمی‌گردد.

ازغدی با بیان اینکه فرهنگ ترکیبی از تلقی افراد از مسائل است, افزود: وقتی از مدیریت استراتژیک حرف می‌زنیم یعنی با استراتژی مشخصی به مسئله فرهنگ نگاه می‌کنیم، مدیریت بدون استراتژی فرهنگی نیز مانند این است که نگاهی از بالا به مسئله فرهنگ نداشته باشیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: بخش مهمی از تحولات فرهنگی قابلیت ارائه در قالب بیان کاری ندارد و اثرش در دراز مدت در جامعه مشخص می‌شود و این تأثیر نوعی تأثیر پنهان است.

ازغدی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی غیر رسانه‌ای اظهار کرد: مدیریت فرهنگ در واقع مدیریت انسان‌ها است و فرهنگ جدا از انسان‌ها معنایی ندارد و برای ایجاد تغییر در انسان‌ها ابتدا باید در خود تغییر ایجاد کنیم.

وی تناقض میان فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی عملی را مورد تأکید قرار داد و افزود: مردم از رفتار دستگاه حکومتی زبان حکومت را می‌فهمند و ما تنها وقتی می‌توانیم فرهنگ نظم را ایجاد کنیم که حکومت خود در رفتارش نظم را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.

ازغدی خاطرنشان کرد: ابتدا باید بدانیم فرهنگ‌سازی تا چه اندازه قابل مهندسی است، سپس باید به این توجه داشته باشیم که این فرهنگ‌سازی توسط چه کسانی انجام می‌شود و در نهایت به این بپردازیم که فرهنگ‌سازی به چه شکلی ممکن و تأثیرگذار است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه بدون استراتژی به سراغ مدیریت فرهنگی رفتن مانند دونده‌ای است که هدف و خط پایان را نمی‌شناسد و سردر گم و بی‌هدف در میدان سرگردان است, تصریح کرد: اینکه در فلسفه سیاسی اسلام بر تقوای مدیران و اخلاص و روح جهادی در کنار خدا محوری تأکید می‌شود هم برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و هم برای مدیریت فرهنگی جامعه است.

ازغدی با تأکید بر اهمیت عبور از بروکراسی افزود: بروکراسی، قانون و ابزار و تکنیک موارد تأثیرگذاری در شکل‌دهی به رفتار افراد است, اما نباید این تأثیرگذاری را جبری دانست، هیچ ابزاری مستقل بر انسان حکومت نمی‌کند و حاکمیت بورکراسی بر مردم امری اشتباه است.

وی با اشاره به بخش‌هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: بر اساس قانون اساسی اگر حاکمیت خود بر اساس عدل باشد جامعه را به سمت عدالت می‌کشاند و محصور شدن در هر نوع نظام اداری و بروکراتیک که وصول به جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی می‌شود، جامعه با مشارکت امت و ملت است که ساخته می‌شود نه با اقدامات صرف یک دولت یا نظام سیاسی.