ایمان و تدین، منبع لایزال انقلاب

60b645bc79a85e908e08f0f169fd8ecf_Lرv

بررسی انقلاب ها در باب منشاء و خاستگاه آنان یکی از بهترین تکنیک هایی است که میتواند تمایزات گفتمانی آنها را مشخص کند.*

بی شک یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در مورد هر انقلابی می بایست مورد بررسی و توجه قرار گیرد، منشاء آن انقلاب است. انقلاب اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نیست از همین رو یکی از بهترین راههای شناخت و تبیین انقلاب اسلامی بررسی ریشه ها و منشاء آن می باشد و برای نشان دادن تمایز گفتمانی آن می بایست با انقلاب های دیگر مقایسه کرد.

رهبر انقلاب در این رابطه می فرمایند: انقلاب ما بسیار عظیم و بسیار بالاتر و برتر از تقویمها و تقدیرهاى ناظران بین المللى است. ازلحاظ بنیه، بسیار قوى است. به همین دلیل با وجود اینکه علیه این انقلاب، تهاجمها و ضربه ها و محاصره ها، بیش از همه انقلابهایى که من میشناسم بوده؛ آسیب پذیرى این انقلاب، از همه انقلابهاى بزرگ دنیا به مراتب کمتر بوده است. من یادداشت کرده ام که انقلابمان را با سه انقلاب معروف که کم و بیش شما آقایان می شناسید مقایسه کنم. البته غیر از اینها هم مواردى هست،اما این سه انقلاب، مهم است.

از انقلاب هاى دور دست با دویست وخرده اى سال فاصله انقلاب کبیر فرانسه یکى است در فاصله تقریباً نزدیک به ما که یکى انقلاب شوروى که  از بزرگ ترین  انقلابهاى قرون اخیر است و انقلاب الجزایر که حقیقتاً انقلاب بود. یکى هم یک انقلاب اسلامى، یعنى آدم نمى تواند این کودتاهایى را که به اسم انقلاب، در آفریقا و آمریکاى لاتین انجام گرفت یا آنچه در هند اتفاق افتاد، واقعاً خیلى انقلاب بداند؛ واِلّا من بعضى از این کشورهایى که انقلاب کردند را  کشورهاى آفریقایى و غیرآفریقایى، موزامبیک، زیمبابوه و.. . دیده ام؛ اگر بشود اسم رویدادهاى سیاسى  اجتماعى شان را انقلاب گذاشت! ما اینها را از نزدیک مشاهده کردیم؛ هیچ کدام آن چنان خصوصیتى ندارند که اصلاً بشود آنها را با انقلاب ما مقایسه کرد،

اما این سه انقلاب، تا حدودى قابل مقایسه اند. البته به نظر من مقایسه اینها هم یک کار بسیار شیرینِ علمى است و چقدر خوب است که کسانى هم این کار را بکنند. هم علمى به معناى جامعه شناسى است، هم علمى به معناى تاریخى.

در ادامه بیانات مقام معظم رهبری اشاره میکنند که انقلاب الجزایر خاستگاهی مردمی و دینی داشت و از مساجد و مدارس دینی شروع شد ولی متاسفانه حتی یک روز هم حکومت دینی در آنجا برپا نشد. آسیب شناسی این انقلاب ها برای اینکه ببینیم با چه مشکلاتی روبرو شدند برای ما ضروری است تا ما از وقوع و بروز چنین آسیب هایی پیشگیری کنیم.

یکی از بارزترین ویژگی های انقلاب ما این است که انقلاب ما یک انقلاب کاملا هویتی است به گونه ای که ما روح و هویت حقیقی اسلامی خود را در بطن انقلاب پیش برده ایم. این روح و هویت حقیقی بدین معناست که ما در هیچ یک از مواضع از موضع انقلابی خود کوتاه نیامده ایم و یا بر خلاف اصول دینی خود عمل نکرده ایم.

دوباره وقتی بیانات رهبر انقلاب را مرور میکنیم متوجه می شویم که منشاء انقلاب اسلامی در ایمان و تدین بوده است.

ایمان مذهبی عبارت است از تضمین و تامین کننده بخشى از استعداد و توانایی هاى انسان که بیشترین تأثیر را در انتخاب راه ها و پیمودن آنها دارد. ایمان مذهبى به انسان قدرت، شجاعت، معرفت، استقلال، اتّکاءِ به نفس، ثبات و استقامت در میدان هاى سرشار از خطر مى دهد. ایمان، نقش واقعیات را به انسان، آنچنان که هست، مى نمایاند. اگر انسانى باایمان باشد، قدر و ارزش و مقدار پدیده هاى مادى و توانایی هاى آنها را مى شناسد و درباره آنها نه زیاده روى مى کند و نه کوتاهى. این خاصیت ایمان است.

ایمان و تعبد منبع لایزالى است که انقلاب اسلامى از آن تغذیه کرده و خوشبختانه از خیلى از آسیبها دور مانده است.

مطمئنا در دوره کنونی هم برای پیشبرد و حفظ هرچه بهتر انقلاب اسلامی لازم است از همین منبع لایزال بهره ببریم و در راستای تقویت و تحکیم آن گام برداریم.

_________________________________
* مبتنی بر کتاب دغدغه های فرهنگی-شرح مزجی بر بیانات مقام معظم رهبری