ایثار و شهادت بخش دوم : مفهوم شناسی لغوی

bc60001374f9e660fa6d9c004c39549c_L

در این بخش برآنیم تا دو واژه «ایثار» و «شهادت» را ابتدا از نظر لغوی و سپس از جهت کاربرد قرآنی بکاویم و درپایان این بخش «شهادت» از نگاه صاحب المیزان را پی می‌گیریم.

مفهوم لغوی ایثار

ایثار به معنی:

بذل کردن؛ دیگری را بر خود برتری دادن؛ سود دیگری را بر سود خود مقدم داشتن؛ و به معنی قُوت لازم و مایحتاج خود را بر دیگری بخشیدن است ۱۳٫

مفهوم قرآنی ایثار

ایثار به معنای مقدم کردن دیگران بر خود در چندین جای قرآن به کار رفته است، از جمله در:

•(نازعات:۳۷-۳۹)«امّا آن کسی که طغیان کرده، و زندگی دنیا را مقدم داشته، مسلّما دوزخ جایگاه اوست.»۱۴

•یوسف: ۹۱: «گفتند: خداوند تو را بر ما برتری بخشیده است.»۱۵

•اعلی:۱۶: «ولی شما زندگی دنیا را مقدم می‌دارید.»۱۶

•حشر: ۹: «و آن‌ها را بر خود مقدم می‌دارند؛ هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند.»

خداوند آیه اخیر را در مقام ایثار گری امام علی (ع) نسبت به شخص نیازمندی یادآور شده است که حضرت طعام و قوت شبانه خود و خانواده‌اش را در حالی که سخت بدان نیاز داشت، به وی داد و شب را گرسنه به سربردند ۱۷ و چنان عمل کرد که موجب مدح خداوندی شد ۱۸٫

از بررسی کاربرد لفظ ایثار در قرآن چنین به دست می‌آید که ایثار به معنای مقدم داشتن دیگران برخود به کار می‌رود.

بدون مفهوم شناسی «ایثار» واژه «شهادت» غریب خواهد بود. آنکه را از مرز ایثار گذر نکند، به رواق «شهادت» راهش نمی‌دهند. اما به لحاظ گنجایش مقاله همین مقدار کفایت می‌کند که بدانیم ایثار همطراز با دیگر فرایض دینی است که از آن رهگذر انسان می‌تواند به مراتب عالی انسانی برسد و مورد مدح و تعظیم خداوند واقع گردد.

مفهوم لغوی «شهادت»

تعابیر به کار رفته برای واژه «شهادت» را می‌توانیم چنین خلاصه کنیم:

گواهی دادن؛ حاضر بودن؛۱۹ کشته شدن در راه خدا ۲۰ حضور ۲۱؛ مشاهده و معاینه؛ ۲۲

نظر اهل لغت را برای فهم معنای واژه «شهادت» مرور می‌کنیم:

راغب اصفهانی ماده (شهد) را به معنی شهود می‌داند و «شهادت» را به حضور معنا کرده است؛ حضور همراه با مشاهده با بَصَر یا با بصیرت ۲۳٫ ایشان شهود را به معنی حضور مجرّد و «شهادت» را به همراه مشاهده اُولی می‌داند. جمع شاهد در این صورت «شُهود و اَشهاد» است و جمع شهید «شهداء»(وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ)۲۴؛ واژه شهداء بیست بار در قرآن آمده است.

صحاح مشاهده را به معنی معاینه گرفته است ۲۵٫

اقرب الموارد گوید: شهید آن است که هیچ چیز از علمش غایب نیست ۲۶٫ امّا ظاهر عموم از خود لفظ فهمیده نمی‌شود، بلکه از کلمات دیگر مانند «کلّ» فهمیده می‌شود، مثل(وَأَنْتَ عَلَی‏ کُلِّ شَی‏ءٍ شَهیدٌ»: و تو بر هر چیز گواهی»۲۷«إِنَّ اللَّهَ عَلَی‏ کُلِّ شَی‏ءٍ شَهِیدٌ»: خداوند بر هر چیز گواه و از هرچیز آگاه است:۲۸٫

«شهادت» در اصطلاح

در اصطلاح رایج «شهادت» به معنی کشته شدن و قتل در راه خداوند است. هرچند قلمرو معانی این واژه در «فقه»، «قضا»، «کلام» و «عرفان اسلامی» بسیار متنوع است، امّا مورد نظر ما معنای رایج اسلامی آن است.

مفهوم قرآنی «شهادت»

در فرهنگ قرآنی از «شهادت» با تعبیر «قتل فی سبیل الله»(کشته شدن در راه خدا) یاد شده است؛ چنان که خداوند فرموده است:

زندگی جاویدان: (و به آن‌ها که در راه خدا کشته می‌شوند، مرده نگویید؛ بلکه آنان زنده‌اند، ولی شما نمی‌فهمید)۲۹٫

زنده‌اند: (هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند, مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند)۳۰

معامله با پروردگار: خداوند مشتری اموال و جان‌های کسانی است که در راه خدا می‌جنگند. در سوره توبه آمده است: خداوند از مؤمنان جان‌ها و اموالشان را خریداری کرده، که] در برابرش[بهشت برای آنان باشد ۳۱٫

این فداکاری و از جان گذشتگی در راه خدا و دین نهایت رستگاری انسان مؤمن است و آنان که جان خویش را بر سر دین می‌نهند، هم به کامیابی ابدی در آخرت می‌رسند، هم شهادتشان سرچشمه الهام والگوی فداکاری برای دیگران محسوب
می‌شود.

ایثار و شهادت از نگاه صاحب مجمع البیان

•مرده یا شهید؟: و به آن‌ها که در راه خدا کشته می‌شوند، مرده نگویید؛ بلکه آنان زنده‌اند، ولی شما نمی‌فهمید ۳۲٫

در شأن نزول آیه «شهادت» آمده است که ابن عباس می‌گوید: این آیه در مورد کشته شدگان جنگ بدر نازل شد و در روز بدر چهارده نفر کشته شدند، شش نفر از مهاجرین و هشت نفر از انصار و مردم می‌گفتند فلانی و فلانی مردند پس خداوند این آیه را نازل کرد و دستور داد از آن بعد به کسانی که در جنگ در راه خدا و «فی سبیل الله» کشته می‌شوند مرده نگویند، بلکه آن‌ها باید با واژه «شهید» نامبرده شوند ۳۳٫

•سبیل الله: در معنای سبیل الله در این آیه صاحب مجمع البیان معتقد است سبیل همان طریق است و سبیل الله یعنی طریق مرضات خداوند, راه‌هایی که رضایت خداوند، در آن است. و به جهاد از این رو سبیل الله گفته‌اند که راهی است به سوی ثواب‌های خداوند.

•مرده کیست؟: مرده آن است که به ضلالت و گمراهی رفته باشد: «آیا کسی که مرده بود، سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود، همان کسی است که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟»۳۴ خداوند در این آیه ضلالت را به منزله موت و نابودی گرفته است و هدایت را به منزله حیات و زندگی.

در تأیید اعتقاد به زنده بودن شهیدان و اطاعت کنندگان خدا امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید:

•پرواز زندگی: «صاحبان مال و دارایی‌های دنیوی هرچند در قید حیات باشند، مرده‌اند؛ امّا عالمان دین زنده‌اند هر چند جسمشان در بین مردم نیست، اما آثار هدایتشان در قلب‌ها موجود است» ۳۵٫ و شهید هر چند که با جسم از میان جامعه پر می‌کشد، امّا با بال‌های معنوی‌اش بر فراز آسمان زندگی ابدی در پرواز است ۳۶٫

«شهادت» از نگاه صاحب المیزان

علامه طباطبایی (ره) در مورد دلالت آیات شریفه قرآن بر آن چیزی که ما در ذهنمان از «شهادت» داریم؛ «یعنی کشته شدن در معرکه و میدان نبرد» به طور مستقیم از آیات برداشت نکرده است، بلکه به دلالت ضمنی آن را ثابت نموده است.

•«وَکَذلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ وَیکُونَ الرَّسُولُ عَلَیکُمْ شَهِیداً»: «و شما را نیز امّت میانه ای قرار دادیم] در حدّ اعتدال، میان افراط و تفریط [تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم بر شما گواه باشد)۳۷ صاحب المیزان می‌فرمایند:

۱)«امت وسط» یعنی آن امت میانه ای که به وسیله آن اعمال فرد فرد امت را می‌سنجند و مقیاسی خواهد بود برای سنجش افرادی که افراط و تفریط کرده‌اند.

۲) و از این بابت این امت «شهید» بر دیگر مردمان نامیده می‌شوند.

۳) و نبی (ص) که فرد اکمل از این مردمان است، بر خود این مردمان «شهید» است.

۴) در این صورت پیامبر (ص) میزان خواهد شد ۳۸٫

واژه «شهادت» که در اینجا آمده، حقیقتی از حقایق قرآنی است که در آیات زیادی در قرآن مجید ذکر شده است، مانند آیات: (نساء:۴۱؛ نحل:۸۴؛ زمر:۶۹). هم در آیه مورد بحث بقره:۱۴۳ و هم در مابقی آیاتی که اشاره شد واژه «شهادت» به طور مطلق ذکر شده است. و اطلاق واژه «شهادت» هم دلالت بر دو معنا دارد: شهادت بر اعمال امّت و تبلیغ رسولان و فرستادگان پروردگار بر امت‌ها و بر این نسبت (اطلاق) واژه «شهادت» قراینی از قرآن داریم:

قرینه اول: اعراف:۶ «به یقین هم از کسانی که پیامبران به سوی آن‌ها فرستاده شدند، سؤال خواهیم کرد؛ و هم از پیامبران سؤال می‌کنیم»۳۹

قرینه دوم: مائده:۱۱۷ ۴۰؛ «و تا زمانی که در میان آن‌ها بودم مراقب و گواهشان بودم اما زمانی که مرا از میانشان برگرفتی تو خود مراقب آن‌ها بودی و تو بر هر چیز گواهی».

قرینه سوم: نساء ۱۵۹: «و هیچ یک از اهل کتاب نیست که پیش از مرگش به او] حضرت مسیح[ایمان می‌آورد و روز قیامت بر آن‌ها گواه خواهد بود»۴۱٫

و اما حقایق و اعمال و معانی نفسانیه مانند کفر، ایمان، فوز، خسران به دلیل آیه: «خداوند شما را به خاطر قسم‌هایی که بدون توجه یاد می‌کنید، مؤاخذه نخواهد کرد، اما به آنچه دل‌های شما کسب کرده، مؤاخذه می‌کند»۴۳ انسان مکلّف به شهادت بر اعمال باطنی نیست.

حاصل برداشت علامه از آیات و الفاظ «شهادت» که در آن آیات ذکر شده آمده بود، این است که شهادت را اگر در اینجا بخواهیم حمل بر این معنا بکنیم که این امت بر دینی هستند که جامع کمال جسمانی و روحانی است، این برداشت خلاف ظاهر آیات شریفه خواهد شد و برای فرار از حمل واژه شهادت بر خلاف ظاهر آیات باید آن را به معنای دیگری بگیریم،

و آن معنای دیگر آن است که بگوییم «شهادت» در این آیات بر معنای: «حقایق اعمال مردم در دنیا» از سعادت و یا شقاوت و رد و قبول و انقیاد و تمرّد آن‌ها و «ارائه دادن این حقایقِ اعمال در روز قیامت» حمل می‌شود. و روشن است این لیاقت که کسی حقایق اعمال امت را آگاه باشد، بداند و روز قیامت بر آن شهادت بدهد، شامل حال همه افراد امت نیست، و این کرامت و درجه ای است که شامل حال همه افراد امت نیست، و خداوند بعضی را به آن اختصاص می‌دهد. دلیل این انحصار هم آیه شریفه ۶۱ سوره نساء است که می‌فرماید: «و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، (در روز رستاخیز) همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان؛ و آن‌ها رفقای خوبی هستند»۴۴ و نیز در آیه ۷: فاتحه الکتاب: «راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی»۴۵٫

و این شهید بر امت بودن طوق افتخار و نعمتی است که هر کس را نصیب نخواهد شد. و بنابراین معنای آیه شریفه: «شهداء علی الناس» این گونه خواهد شد که این امت شهیده خواهد بود؛ یعنی: در این امت کسانی هستند که شاهد بر اعمال امت‌اند و رسول هم بر آنان شهادت خواهد داد و در نتیجه این امت واسطه بین مردم و بین پیامبر (ص) خواهند بود که به تنهایی مقام بزرگی است ۴۶٫

در اینجا چند نکته از تفسیر این آیه شریفه برداشت می‌شود که ملاحظه آن نکته‌ها ما را به فهم عمیق تر مفهوم شهادت راهنمایی خواهد کرد.

اگر خداوند امتی را به عنوان ((امت وسط)) منصوب کند، آن‌ها خواهند توانست به مقام «شهادت» برسند، چنانچه آن امّت رابط بین پیامبر (ص) و مردم بشوند و دو جنبه جسمی و روحی مردم را تقویت نمایند، راه برای رسیدن به مقام «شهادت» باز خواهد بود. «شهادت» از شؤون امت اسلامی بر شمرده می‌شود. زنده شدن در قیامت تنها امتیاز شهیدان نیست، بلکه امتیازات زیادتری هم دارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

امتیاز اول: «شهادت بر اعمال» مردم دیگر، مقامی است برای «شهیدان» از امت فقط ۴۷٫

امتیاز دوم: «شهید» بر دیگران این است که حق دارد دیگران را «شفاعت» کنند ۴۸٫

امتیاز سوم: شهیدان «اول داخل بهشت» شوند؛ در حالی که هرکسی باید پس از طی مراحل سخت و پاسخ گویی های لازم وارد بهشت شوند ۴۹٫

امتیاز چهارم: شهیدان در نزد پروردگارشان «روزی می‌خورند»۵۰٫

 

منابع و مآخذ

۱۳-حسینی دشتی، سید مصطفی. (۱۳۸۵ ش). معارف و معاریف دائره المعارف جامع اسلامی، تهران: جامع اسلامی، موسسه فرهنگی آرایه.

۱۴-خمینی، روح الله. (۱۳۸۵ ش). صحیفه امام (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، تهران: موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

۱۵-(۱۳۷۲ ش). چهل حدیث، تهران: موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ سوم.

۱۶-خوری شرتونی لبنانی، سعید. (۱۴۰۳ ه). اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، قم: مکتبه آیت الله مرعشی النجفی.

۱۷-الراغب الاصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد بن المفضل. (۱۴۰۴ ه). المفردات الراغب فی غریب القرآن، بی جا: دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم.

۱۸-شریعتی، علی. (۱۳۸۵ ش). شهادت، ت‍ه‍ران: ق‍لم، چاپ دوم.

۱۹-طباطبایی، سید محمد حسین. (۱۳۹۳ ه). المیزان فی التفسیر القرآن، قم: دارالکتاب الاسلامی، چاپ سوم.

۲۰-طبرسی، فضل ابن الحسن. (۱۳۷۹ ه). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

۲۱-طبرسی، فضل بن حسن بن فضل. (۱۳۸۵ ه). مشکوه الانوار فی غررالاخبار، نجف اشرف: انتشارات کتابخانه حیدریه.

۲۲-طوسی، آب‍وج‍ع‍ف‍رم‍ح‍م‍د ب‍ن ح‍س‍ن. (۱۳۶۵ ش). تهذیب‏الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

۲۳-عبدالباقی، محمد فؤاد. (۱۳۸۴ شمسی). المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قم: انتشارات اسلامی. چاپ ششم.

۲۴-عمید، حسن. (۱۳۸۳ ش). فرهنگ فارسی عمید، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی‌ام.

۲۵-فیض الاسلام، سید علینقی. (۱۳۶۶ ش). ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه، تهران: انتشارات فیض الاسلام، تجدید چاپ.

۲۶-قرشی، سید علی اکبر. (۱۳۶۱). قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامی، چاپ سوم.

۲۷-کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (۱۳۷۵ ش). الاصول من الکافی، تهران: دارالکتب الأسلامیه، چاپ ششم.

۲۸-گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع) «ترجمه: مؤیدی، علی». (۱۳۸۵ ش). فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، قم: نشر معروف، چاپ سوم.

۲۹-متقی، ع‍ل‍ی ب‍ن ح‍س‍ام آل‍دی‍ن. (۱۴۲۴ ه). ک‍ن‍ز آل‍ع‍م‍آل فی س‍ن‍ن الاق‍وال و الاف‍ع‍آل، بی‍روت: دارال‍کت‍ب آل‍ع‍لم‍ی‍ه.

۳۰-مجلسی، محمد باقر. (۱۴۲۳ ه). بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار (ع)، بیروت: دارالتّعارف للمطبوعات، چاپ اول.

۳۱-محدثی، جواد. (۱۳۸۳). فرهنگ عاشورا، قم: نشر معروف، چاپ هفتم.

۳۲-محقق، محمد باقر. (۱۳۵۹ ش). نمونه بیانات در شأن نزول آیات، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم

۳۳-محمدی ری شهری، محمد. (۱۳۶۲ ش). میزان الحکمه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

۳۴-مختاری پور، حسن. (۱۳۸۵ ش). نیایش‌های آسمانی، اصفهان: نشر سرو چمان، چاپ اول.

۳۵-مطهری، مرتضی. (۱۳۷۹ ش). قیام و انقلاب مهدی (ع)، تهران: انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم.

۳۶-مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (۱۴۱۳ ه). اوائل المقالات، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

۳۷-مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۸ ش). ترجمه قرآن مجید، قم: انتشارات امیرالمؤمنین، چاپ اول.

۳۸-نراقی، احمد. (۱۳۸۶ ش). معراج السعاده، تهران: انتشارات گلی، چاپ اول.

۳۹-نوری الطبرسی، میرزا حسین. (۱۴۰۸ ه): مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت (ع).

۴۰-ورام، مسعود بن عیسی. (۱۳۸۵ ش). مجموعه ورام «آداب و اخلاق در اسلام»، قم: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ سوم.