ایثار و شهادت بخش اول : مقدمه

c1005546d2b25e0d9aa957f9d5b9ea46_L

نوشته پیش رو نگاهی است مفهوم شناسانه به «ایثار» و «شهادت» که دو مرتبه کمال وجود انسانی هستند.

چکیده

نوشته پیش رو نگاهی است مفهوم شناسانه به «ایثار» و «شهادت» که دو مرتبه کمال وجود انسانی هستند. در بخش نخست آن مفهوم لغوی و اصطلاحی «ایثار» و «شهادت» از نگاه اهل لغت بررسی شده است. آنگاه با رویکردی قرآنی و روایی این دو واژه را برمی رسیم. سپس «ایثار» و «شهادت» را از نگاه دو مفسر بزرگ قرآن در المیزان و مجمع البیان رصد کرده‌ایم و در پایان ویژگی‌های شهادت و مراتب آن که مراتب کمال انسان است را بیان می‌نماییم و با بیان این که «شهادت» حرکتی است رو به تکامل و هدف‌دار و جایگاهی است اکتسابی که برای کسب آن مقدماتی لازم است در فرایند اثبات ادعای ذکر شده تا آنجا که نوشته گنجایش داشته است از آیات قرآنی که خاستگاه مفهوم «ایثار» و «شهادت» است استفاده کرده‌ایم و جهت تاکید از جلوه‌های آمده در روایات و سخنان معصومین بهره برده‌ایم.

مقدمه

از دیدگاه اسلام فدا کردن جان به‌طور آگاهانه و انتخاب گرایانه در راه آرمانی مقدس و پاک که به تعبیر قرآن «فی سبیل الله» نامیده می‌شود ۱، «شهادت» نام دارد، و کسی که به چنین مقامی دست می‌یابد، «شهید» است ۲٫ البته پذیرفتن مرگ هنگامی ارزشمند است و قداست دارد که از سویی آگاهانه باشد و از سوی دیگر، رضایت و خشنودی خداوند را در پی داشته باشد. ۳٫ آنکه در راه رسیدن به آرمان مقدسی گام بر می‌دارد و مبارزه می‌کند و سختی‌ها را تحمل می‌کند و نهایت تلاش و همت خود را تا حد ایثارکردن جان به کار می‌گیرد، خداوند وی را از دیگران به عنوان «مجاهد در راه خدا» برتر می‌داند و پاداشی عظیم برایش در نظر می‌گیرد، چنان که در قرآن آمده است:

•«خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان برتری بخشیده است.»۴

•پیامبر (ص) نیز چنین انسانی را بهترین مردم می‌داند و می‌فرماید: «بهترین مردم کسی است که نفس خود را در راه خدا نگه داشته و با دشمنانش جهاد می‌کند و خواهان مرگ یا کشته شدن در میدان جنگ است»۵٫

به یقین فرق است بین کسی که مرگ را عاشقانه در آغوش می‌کشد و با رسیدن به وعده گاه «شهادت» به کمال خویش می‌رسد،۶ با آن کسی که مرگ به سراغ او میآ ید و با اکراه و ترس جان می‌دهد. پس می‌توان گفت: «شهادت» برخاستن، رفتن، کوشش و رسیدن به قله کمال است.

و ما از این رهگذر بر آنیم تا «شهادت» را به عنوان یک عمل و «فرآیند تکاملی» و حاصل آن را به عنوان «کمال و سعادت» باز بشناسانیم. چنانکه معمار نظام «شهادت» در دنیای معاصر امام خمینی (ره) خود فرمودند: ««شهادت» برای مُسلم، برای مؤمن سعادت است»۷٫

واژگان رایج را چون قدرت تفسیر مفهوم بلند و ژرف «شهادت» نیست و از طرفی برای رساندن عمق مفهوم «شهادت» ناچارم از آن‌ها استفاده کنم، از این رو از به کاربردن الفاظ و کلماتی مانند «مرگ» برای فهم «شهادت» شرم دارم، چون قرآن از کاربرد لفظ «مرگ و مرده» برای «شهادت» شدیداً منع کرده است ۸؛ امّا چاره ای نیست که در مقام پژوهش و نزدیک شدن به مفهوم «شهادت» از این الفاظ استفاده کنم. واژگان ناقص همچون پیاله‌های کوچک‌اند, می‌خواهند از خُم سرشار و اقیانوس بی پایان مفهوم «شهادت» با صبر و حوصله و اندک اندک قطرات مفاهیم را به ظرف دل و ذهن ما بریزند تا آرام آرام و جرعه جرعه عمق دریای «شهادت» را به ساحل باریک فهم بشری منتقل کنند. معتقدم اگر بدون مقدمه به سراغ حقیقت مفهوم «شهادت» برویم، نه تنها عظمت آن را به درستی درنمی یابیم، بلکه بر سرگردانیمان خواهد افزود، چرا که رواق مقدّسی همچو «شهادت» را سزاوار نیست بدون آستان بوسی وارد شد.

مسلمانان می‌گفتند ما ایمان آوردیم، اما خداوند فرمود تا ایمان به درون دلتان وارد نشده باشد، ادعای ایمان نکنید ۹٫ پس از آن خداوند مؤمنان را تشویق به هجرت و صبر و جهاد نمود ۱۰ و باب جهاد برای همه و همیشه نبود که بتوانند از آن بهره مند گردند، زیرا خداوند تنها برخی را به این نعمت مخصوص گردانیده بود (جهاد دروازه ای است که خداوند آن را به روی بندگان مخصوص خود گشوده است)۱۱٫ در نتیجه رسیدن به مرتبه «شهادت» تنها برای اهلش آسان است. در این نوشته در پی یافتن راهی هستیم که در هر حال مسیر رسیدن به مقصد شهادت را برای اهلش هموار و قابل درک سازد. بازشناخت مفهوم «شهادت» کلید حلّ مسائل غامضی است که سیستم‌های بشری تا کنون به سختی توانسته‌اند راه حلّی برای آن بیابند. و از طرفی «شهادت» و ترویج فرهنگ ناب و قدرتمند «شهادت» آنچنان دارای پتانسیل پیشبرنده ای در میان جوامع فعلی بشری است که بسیاری از دشمنان اسلام برای مهار و حتی از بین بردن و انحراف آن در سطح کلان و درکلاس سیاست‌های بین المللی برای آن سیاست گذاری می‌کنند ۱۲٫

منابع و مآخذ

۱-ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله. (۱۴۰۴ ه). شرح نهج البلاغه، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

۲-ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. (۱۹۹۷ م). لسان العرب، لبنان، بیروت: دار صادر للطباعه و النشر.

۳-اخوان الصفا. (۱۴۰۵ ه). رسائل اخوان الصفا، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

۴-اِربلی، علی بن عیسی بن ابی الفتح. (۱۴۲۱ ه): کشف الغمه فی معرفه الائمه: بیروت: دارالأضواء، چاپ اول.

۵-الهی قمشه‌ای، مهدی. (۱۳۸۷ ش). کلیات دوبیتی‌های بابا طاهر عریان، تهران: انتشارات سعدی، چاپ اول.

۶-انصاری، محمد علی. (بی تا). نهج البلاغه، قم: انصاری.

۷-جرّ، خلیل. (۱۳۸۲ ش). فرهنگ لاروس عربی-فارسی «ترجمه: طبیبیان، سید حمید»، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ چهاردهم.

۸-جوهری، اسماعیل بن حمّاد. (۱۴۰۴ ه). آل‍ص‍ح‍اح فی اللغه، بیروت: دارالعلم للملایین.

۹-حاجی ابوالحسنی نرگانی، عبدالحسین. (۱۳۸۶ ش). نردبان تکامل (فرهنگ شهادت)، قم: صبح صادق، چاپ اول.

۱۰-حافظ شیرازی، شمس الدین محمد. (۱۳۸۴). دیوان حافظ شیرازی (به اهتمام قزوینی، محمد؛ غنی، قاسم)، تهران: انتشارات ارمغان طوبی، چاپ سوم.

۱۱-حرّ العاملی، محمد ابن الحسن. (۱۳۹۱ ق). وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم.

۱۲-ح‍س‍ن زاده آم‍لی، ح‍س‍ن. (۱۳۷۹ ش). ان‍س‍ان ک‍ام‍ل از دیدگ‍آه ن‍ه‍ج آل‍ب‍لاغ‍ه، ت‍ه‍ران: ب‍نیاد ن‍ه‍ج آل‍ب‍لاغ‍ه.‏