متن اصلی قراردادهای نفتی هنوز تدوین نشده/نگرانی منتقدان را قبول دارم/هیچ کس مثل من شفاف نیست

[ad_1]


وزیر نفت با بیان اینکه نگرانی منتقدان را قبول دارم گفت: معیار عملکرد در قراردادهای جدید نفتی مصوبه دولت است؛ تاکنون متن اصلی قرارداد تدوین نشده است.

[ad_2]

لینک منبع