تصمیم‌گیر اصلی برای دستمزد کارگران دولت است/توان افزایش مزد بالاتر از تورم را نداریم

[ad_1]


دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه نظر کارفرمایان برای تعیین دستمزد افزایش مطابق نرخ تورم است گفت:در سال های اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است، اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد.

[ad_2]

لینک منبع