بلندمرتبه سازی در کل تهران ممنوع شد

[ad_1]


رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی بلندمرتبه سازی در کل تهران ممنوع شد.

[ad_2]

لینک منبع