کفاشیان: اگر مشکل فوتبال من هستم، بگویند/ مگر فدراسیون، بانک است که سوءاستفاده‌ کنیم؟!

[ad_1]


رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اگر مشکل من هستم آن را بگویند، نمی‌خواهم من باعث تعلیق فوتبال شوم، کفاشیان مهم نیست بلکه فوتبال مهم است.

[ad_2]

لینک منبع