اقدام سناتورهای آمریکایی خیرخواهی یا توهین و تحقیر ملت ایران؟

[ad_1]


جای گله گذاری ازدوستان وزارت خارجه شاید باقی باشد،اگر خدای ناکرده به هیچ عزیزی برنخورد که چرا تا به امروز موضع رسمی درقبال چنین جسارتی از ناحیه این سناتورهای متوهم و گستاخ نگرفته اند.

[ad_2]

لینک منبع