نسخه جدید سایت دفتر مقام معظم رهبری افتتاح شد

139411191249019187071514

نسخه جدید سایت دفتر مقام معظم رهبری در حضور معاونت امور اجرایی، مدیران و رؤسای ادارات دفتر معظم‌له افتتاح شد.

به گزارش صالحین تهران بزرگ، نسخه جدید سایت دفتر مقام معظم رهبری در حضور معاونت امور اجرایی آقای صنعتی، مدیران و روسای ادارات دفتر معظم‌له افتتاح شد.