عواقب محرمانه‌سازی‌های دولت/مردم و سرمایه‌گذاران بی‌اعتماد می‌شوند

[ad_1]


یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه محرمانه ماندن آمار دولت نشان دهنده عدم مطلوبیت آمارها و وضعیت موجود است گفت: عدم اعتماد سرمایه گذاران و مردم به دولت و کاهش میزان سرمایه گذاری یکی از مهمترین عواقب رفتار محرمانه دولت است.

[ad_2]

لینک منبع