۲۶ کاندیدای مجلس اطلاعات خود را در سامانه «مجلس‌نما» ثبت کردند

[ad_1]


مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت:۲۶ کاندیدای مجلس اطلاعات خود را در سامانه «مجلس‌نما» ثبت کردند.

[ad_2]

لینک منبع