آیا با ۳بند برنامه ششم مقاوم‌سازی فرهنگی اتفاق می‌افتد؟سازمان مدیریت نشان داد،اصلاً فرهنگ را نفهمیده است

[ad_1]


کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با نقد مواد فرهنگی لایحه برنامه ششم توسعه، از عملکرد مجموعه برنامه‌ریز دولت، به دلیل تفکر توسعه گرا و همچنین بی‌توجهی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انتقاد کرد.

[ad_2]

لینک منبع