عیدی کارمندان دولت ۶۸۸ هزار تومان تعیین شد

[ad_1]


در جلسه هیئت دولت به‌ریاست روحانی پاداش پایان سال ۱۳۹۴ (عیدی) کارکنان دولت مبلغ ثابت ۶میلیون و ۸۸۰هزار ریال تعیین شد.

[ad_2]

لینک منبع