حمایت دولت از جریان سیاسی خاص برای ورود به مجلس غیرقانونی است

[ad_1]


نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حمایت دولت از جریان‌های سیاسی خاص برای ورود به مجلس غیرقانونی است و مجلسی که دست‌نشانده دولت باشد، عصاره فضایل ملت نیست.

[ad_2]

لینک منبع