عیدی کارمندان دولت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال تعیین شد

[ad_1]


در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی پاداش پایان سال ۱۳۹۴(عیدی) کارکنان دولت مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال تعیین شد.

[ad_2]

لینک منبع